....

Chyba na stránce: Vzdělávací akce - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/vzdelavaci-akce/656-cekatelsky-kurz-bls-2018?autologin=1"

Vzdělávací akce

Čekatelský kurz BLŠ 2018

Základní informace o skautské vzdělávací akci.

Celková délka akce: 9 dní
Organizace: | Junák - český skaut (Česká republika)
E-mail: brdska.lesni@gmail.com
Telefon: 776155585
Zveřejněno údajů: 44%

Čekatelská zkouška či kurz (ČZ, ČK)

Základní informace

Vedoucí akce: Konrád Jiří (Abbé)
Termíny a místa:
  • 19.10.2018-21.10.2018 - Gymnázium Václava Hraběta, Hořovice, Středočeský kraj
  • 16.11.2018-18.11.2018 - Gymnázium Václava Hraběta, Hořovice, Středočeský kraj
  • 30.11.2018-2.12.2018 - Gymnázium Václava Hraběta, Hořovice, Středočeský kraj
Zaměření akce:
Cílem kurzu bude proškolení a seznámení účastníků s problematikou, jejíž znalost je nutná pro činnost skautského činovníka a odpovídá znalostem v úrovni pro složení čekatelské zkoušky. Jedná se o oblasti, které mohou být pro frekventanta zcela nové, jako je například hospodaření či právo a organizace, tak i o prohloubení znalostí v oblastech, kde se předpokládá určitá znalost, např. metodika a táboření.
Během kurzu budou probírány základní znalosti tak, aby frekventanti získali výchozí přehled v dané oblasti. Kromě odborné náplně, bude nabídnut prožitek skautského společenství v jiné věkové skupině, než je oddíl, s cílem vytvoření motivace k další službě.
Během kurzu budou přednášeny a diskutovány základní otázky skautingu – historie, vedení oddílu, metodika, psychologie, zdravověda, myšlenkové základy, organizace a právo.
Dále byly diskutovány otázky a problematika současné doby.

Instruktoři a tým akce

Ležal Josef, stálý instruktor
Kvalifikace: Vůdcovská zkouška, Instruktorská kvalifikace, OČK myšlenkové základy a historie skautingu, OČK myšlenkové základy a historie skautingu, OČK myšlenkové základy a historie skautingu, OČK psychologie, OČK pedagogika, OČK metodika, OČK vedení oddílu, Garant OČK (do: 1.9.2021)
Zaměření: Pedagogika, Psychologie
Obadálek Václav (Bobr), stálý instruktor
Kvalifikace: Vůdcovská zkouška, Instruktorská kvalifikace, OČK myšlenkové základy a historie skautingu, OČK metodika, OČK vedení oddílu, OČK táboření [historické], Oprávnění předsedy/člena zkušební komise OČK [historické] (do: 31.12.2020), Oprávnění předsedy/člena zkušební komise OČK [historické] (do: 31.12.2020), OČK táboření a bezpečnost, Garant OČK (do: 1.9.2021)
Zaměření: Bezpečnost, Táboření, Rétorika

Navigace:

  Nahlásit chybu