....

Chyba na stránce: Vzdělávací akce - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/vzdelavaci-akce/683-cz-tri-veze?v=cz&autologin=1"

Vzdělávací akce

ČZ Tři věže

Základní informace o skautské vzdělávací akci.

Celková délka akce: 1 den
Organizace: | Junák - český skaut (Česká republika)
E-mail: motlade@seznam.cz
Zveřejněno údajů: 44%

Čekatelská zkouška či kurz (ČZ, ČK)

Základní informace

Vedoucí akce: Raichlová Denisa (Motla)
Účastnický poplatek: 300 Kč
Termíny a místa:
  • 15.12.2018-15.12.2018 - Praha - Zelená, Hlavní město Praha
O akci:
Jednodenní čekatelská zkouška navazuje na tradici čekatelského kurzu, který je programově zaměřený prioritně na oblasti třetích a čtvrtých čekatelských kompetencí, tedy III. Příprava programu, metodika skautské výchovy a IV. Pedagogika, psychologie a komunikace.
Zaměření akce:
metodika

Podmínky pro účastníky

Vstupní podmínky: věková hranice 20 let (včetně) aktivní činnost v oddíle s dětmi doporučení od vůdce oddílu (případně dle domluvy jiného činovníka) podle stanovené osnovy jedna z těchto variant zdravotnického vzdělání: kurz pro zdravotníky zotavovacích akcí (ZZA), absolvovaný po 1. 1. 2013 ZZA + doškolení pro ZZA, kdy mezi doškolením–doškoleními a kurzem ZZA neuběhlo více jak 6 let a poslední doškolení proběhlo po 1. 1. 2013 kurz Základy první pomoci (Základní norma zdravotnických znalostí), absolvovaný po 1. 1. 2013 osoba způsobilá k výkonu funkce zdravotníka na zotavovací akci podle zák. 259/2000 Sb., § 11, odst. 1 písm. a)
Podmínky absolvence: Standardní u ČZ - prokázání kompetencí podle http://krizovatka.skaut.cz/dokumenty/file/497-cekatelska-zkouska-seznam-kompetenci
Formy ověřování: Písemný test, praktické realizace, modelové situace, ústní pohovor

Instruktoři a tým akce

Adamovič Tomáš (Arny eCaTdP), stálý instruktor
Kvalifikace: Vůdcovská zkouška, Instruktorská kvalifikace, OČK myšlenkové základy a historie skautingu, OČK zdravověda
Čechová Anna (Áňa), stálý instruktor
Kvalifikace: Vůdcovská zkouška, Instruktorská kvalifikace, OČK myšlenkové základy a historie skautingu, OČK metodika, OČK vedení oddílu, OČK zdravověda
Janík Tomáš (Methan), stálý instruktor
Kvalifikace: Vůdcovská zkouška, Instruktorská kvalifikace, OČK myšlenkové základy a historie skautingu

Navigace:

  Nahlásit chybu