....

Chyba na stránce: Vzdělávací akce - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/vzdelavaci-akce/692-clk-vlk-a-ils-stribrna-reka-2019?v=cz&autologin=1"

Vzdělávací akce

ČLK, VLK a ILŠ Stříbrná řeka 2019

Základní informace o skautské vzdělávací akci.

Celková délka akce: 15 dní
Organizace: 530 - Pardubický kraj | Junák - český skaut (Česká republika)
E-mail: johanek@centrum.cz
Telefon: 603318759
Přihlašování na akci:
písemnou přihláškou - instrukce jsou na webu školy
Zveřejněno údajů: 98%

Vůdcovský lesní kurz (VLK)

Základní informace

Vedoucí akce: Stejskal Jan (Johan)
Účastnický poplatek: 2400 Kč
Termíny a místa:
  • 12.4.2019-14.4.2019 - Orlovy u Humpolce, kraj Vysočina
  • 31.7.2019-11.8.2019 - Telecí u Poličky, Pardubický kraj
  • 4.10.2019-6.10.2019 - Telecí u Poličky, Pardubický kraj
O akci:
Jednoznačnou prioritou VLK Stříbrná řeka je připravit účastníky co nejlépe na roli vedoucího skautského oddílu.
Nabízíme tým skautských a současně civilních odborníků, sehraný tým, kvalitní přípravu na vůdcovské zkoušky nejen formou přednášek, ale i besed a modelových situací, přátelskou a pohodovou atmosféru, možnost vyzkoušet si teoretické poznatky v praxi, příležitost setkat se s významnými osobnostmi nejen českého skautingu. Dále hry se zajímavou náplní i rozměrem, nahlédnutí do světa tradic a rituálů skautingu i woodcraftu a mnoho dalšího. V roce 2019 se koná již 19. ročník VLK Stříbrná řeka.
Zaměření akce:
příprava na roli vedoucího oddílu a tábora, složení vůdcovské zkoušky

Podmínky pro účastníky

Vstupní podmínky: • věk 18 let nejpozději do zahájení letní části kurzu • složená čekatelská zkouška • absolvence zdravotnického kurzu • praxe min. 1 rok po složení ČZ • doporučení vůdce oddílu, souhlas vůdce střediska • adekvátní znalost skautské stezky
Podmínky absolvence: (a) aktivní účast na všech částech VLK (výjimečně se může udělit výjimka z účasti na seznamovacím víkendu);
(b) složení VZ
Formy ověřování: vůdcovská zkouška počíná prvním dnem letního běhu VLK // písemná, ústní a praktická zkouška

Historie a ročníky akce

Frekvence konání akce: 1x ročně
Předpokládaný další ročník: 2020
O historii akce:
VLK Stříbrná řeka je jedním z prvních svého druhu v Junáku, první ročník se konal již v roce 1999.

Čekatelský lesní kurz (ČLK)

Základní informace

Vedoucí akce: Stejskal Jan (Johan)
Účastnický poplatek: 2400 Kč
Termíny a místa:
  • 12.4.2019-14.4.2019 - Orlovy u Humpolce, kraj Vysočina
  • 31.7.2019-11.8.2019 - Telecí u Poličky, Pardubický kraj
O akci:
Tým ČLK Stříbrná řeka chce účastníkům ukázat cestu, jak se co nejlíp podílet na vedení oddílu tak, aby to čekatele motivovalo a pro oddíl a jeho členy to bylo přínosem. Nabízíme tým skautských a současně civilních odborníků, kvalitní přípravu na čekatelské zkoušky s převahou interaktivních programů, přátelskou a pohodovou atmosféru, spoustu praktických činností a zajímavých her, možnost setkat se se zajímavými hosty a mnoho dalšího. Programové bloky nejsou striktně rozděleny, přizpůsobujeme se aktuálním potřebám účastníků.
Zaměření akce:
příprava na spoluvedení oddílu, motivace do další činnosti, složení čekatelské zkoušky

Podmínky pro účastníky

Vstupní podmínky: • věk nad 15 let • doporučení vůdce oddílu a vůdce střediska • znalost skautské stezky přiměřené věku
Podmínky absolvence: (a) aktivní účast na obou částech ČLK (výjimečně se může udělit výjimka z účasti na seznamovacím víkendu);
(b) potvrzení, že do dne složení ČZ pod vedením vůdce připravil/a a zrealizoval/a vícedenní akci
Formy ověřování: písemná, ústní a praktická zkouška v průběhu ČLK

Historie a ročníky akce

Frekvence konání akce: 1x ročně
Předpokládaný další ročník: 2020
O historii akce:
První ročník ČLK Stříbrná řeka se konal v roce 2001, od té doby každoročně.

Instruktorská lesní škola (ILŠ)

Základní informace

Vedoucí akce: Stejskal Jan (Johan)
Účastnický poplatek: 500 Kč
Termíny a místa:
  • 8.3.2019-10.3.2019 - Pardubice, Pardubice 2, Pardubický kraj
  • 12.4.2019-14.4.2019 - Orlovy u Humpolce, kraj Vysočina
  • 31.5.2019-2.6.2019 - Brno, Jihomoravský kraj
  • 31.7.2019-11.8.2019 - Telecí u Poličky, Pardubický kraj
  • 4.10.2019-6.10.2019 - Telecí u Poličky, Pardubický kraj
O akci:
Přijímáme pouze omezený počet zájemců (nejvýše 6), a to proto, že účastníci naší ILŠ se stávají na jeden ročník součástí týmu ČLK a VLK, a to od jarní plánovací porady instruktorů až po podzimní zkoušky VLK. Společně se stálým týmem se budete podílet na přednáškách pro budoucí čekatele a vůdce, připravíte velkou hru kurzu i menší hříčky a fitky, vyzkoušíte si vedení review, zpracování odborného (vzdělávacího) textu a jako přísedící budete asistovat u čekatelských nebo vůdcovských zkoušek.Působíte ve skautském vzdělávání, podílíte se na programu lesního kurzu nebo jiné vzdělávací akce? Baví vás to, chcete se zdokonalit, získat nové poznatky, zkušenosti a také instruktorskou kvalifikaci? Tým Stříbrné řeky v roce 2016 plánuje uspořádání již sedmého ročníku instruktorské lesní školy, kde budoucí instruktory učíme zejména praxí.
Kromě toho pro vás budou připraveny vaše vlastní vzdělávací programy upevňující instruktorské dovednosti, například základy andragogiky, psychologie pro instruktory, dramaturgie akcí, instruktorská etika, systém skautského vzdělávání, organizační a hospodářské zajištění kurzu a řada dalších.

Tým Stříbrné řeky, který vás bude na stezce k instruktorské kvalifikaci provázet, je tvořen zkušenými instruktory s dlouholetou a pravidelnou praxí na ČLK a VLK. Téměř všichni instruktoři Stříbrné řeky působí v průběhu roku také na vzdělávacích akcích jiného typu („nelesní“ čekatelské a vůdcovské kurzy, rádcovské kurzy, odborné semináře). Mezi našimi instruktory najdete civilní odborníky z různých oborů – mj. i z oboru psychologie a pedagogika; řada z nás se podílela na tvorbě a ověřování nového vůdcovského vzdělávání a dlouhodobě působila či působí v metodických skupinách NJ pro vzdělávání, případně Odboru pro vzdělávání činovníků.
Zaměření akce:
příprava na roli skautského instruktora

Podmínky pro účastníky

Vstupní podmínky: dle ŘVČČJ
Podmínky absolvence: (a) účast na všech 4 víkendech a na letní části (výjimku povoluje vůdce kurzu);
(b) připravit min. 2 stránkový vzdělávací materiál;
(c) absolvovaná lektorská praxe v jednom oboru (sylabus, min. 1 přednáška, min. 1 nepřednáškový blok, praxe u zkoušky);
(d) absolvovaná instruktorská praxe (příprava a realizace vybraného nevýukového programu + vedení ZV nebo review);
(e) úplná shoda instruktorského sboru, že je frekventant schopný vykonávat instruktorskou činnost v Junáku
Formy ověřování: průběžné hodnocení plnění úkolů a jejich kvality, hodnocení celkové činnosti uchazeče v průběhu ILŠ

Historie a ročníky akce

Frekvence konání akce: 1x ročně
Předpokládaný další ročník: 2020
O historii akce:
ILŠ Stříbrná řeka se poprvé konala v roce 2008, od té doby každoročně.

Instruktoři a tým akce

Černohorský Vojtěch, stálý instruktor
Kvalifikace: Vůdcovská zkouška, Instruktorská kvalifikace, OČK táboření a bezpečnost
Zaměření: obory Bezpečnost (pro ČLK), Táboření a vedení tábora (pro VLK)
Skautská praxe: člen týmu Stříbrné řeky od roku 2009, zástupce vůdce pro ČLK od roku 2014, vedoucí oddílu ve středisku Polárka Kroměříž
Profesní zkušenosti: ekonom JUNu
Havel Matěj O., stálý instruktor
Kvalifikace: Vůdcovská zkouška, Instruktorská kvalifikace, OČK myšlenkové základy a historie skautingu, OČK pedagogika, OČK metodika
Zaměření: Metodika (ČLK), Pedagogika, Myšlenkové základy skautingu (VLK)
Skautská praxe: člen týmu SŘ od roku 2007, stálý instruktor od 2009, činovník střediska sv. Jiří Hradec Králové (2006-2012 vedoucí oddílu)
Profesní zkušenosti: ředitel Gymnázia J. K. Tyla Hradec Králové
Hovorka Martin (Maho), stálý instruktor
Kvalifikace: Vůdcovská zkouška, Organizační zkouška, Hospodářská zkouška, Instruktorská kvalifikace, OČK metodika, OČK vedení oddílu, OČK hospodaření, OČK organizace, OČK právo, Garant OČK (do: 1.9.2021)
Zaměření: metodika a vedení oddílu
Skautská praxe: předseda ORJ Brno-město, býv. vedoucí střediska Kompas Brno, garant OČK VED
Profesní zkušenosti: projektový pracovník na MU v Brně
Jasaň Jakub (Rogalo), stálý instruktor
Kvalifikace: Vůdcovská zkouška, Instruktorská kvalifikace, OČK myšlenkové základy a historie skautingu, OČK metodika, OČK tělesná výchova a sport [historické], OČK táboření a bezpečnost, Garant OČK (do: 1.9.2021)
Zaměření: Táboření a vedení tábora, Komunikace, Meteorologie
Skautská praxe: člen týmu Stříbrné řeky od r. 2003, 2006 - 2013 zástupce vůdce ČLK, koordinátor projektu vzdělávání mladých vedoucích (ORJ Brno - město), 6 let výchovný zpravodaj okresu, 3 roky zástupce vedoucího střediska
Profesní zkušenosti: Provozní ředitel a metodik výcviku v letecké společnosti, lektor letecké meteorologie
Procházka Jakub (Citron), stálý instruktor
Kvalifikace: Vůdcovská zkouška, Organizační zkouška, Instruktorská kvalifikace, OČK psychologie, OČK pedagogika, OČK vedení oddílu, OČK organizace a právo [historické], OČK organizace, OČK právo, Garant OČK (do: 1.9.2021)
Zaměření: vedení dětí, práce s dospělými členy, Soft skills
Skautská praxe: člen týmu Stříbrné řeky od 2002, stálý instruktor od r. 2005, zástupce vůdce ILŠ v letech 2008 - 2014, do roku 2017 člen Náčelnictva Junáka, od roku 2017 člen URKJ, vedoucí pracovní skupiny NJ pro vzdělávání činovníků a činovnic, 6 let zástupce VO, 5 let zástupce ved. stř.
Profesní zkušenosti: Vysokoškolský učitel - Katedra psychologie Fakulty sociálních studií a Katedra podnikového hospodářství Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity, lektor a konzultant v oblasti personalistiky, psycholog
Špičáková Věra (Pískle), stálý instruktor
Kvalifikace: Vůdcovská zkouška, Instruktorská kvalifikace
Zaměření: Osobní rozvoj (ČLK i VLK) Estetika (VLK)
Skautská praxe: členka týmu SŘ od 2009, oddílová rádkyně, 2005 - 2013 příprava a realizace roverské hudební soutěže Vozembouch a Roverského plesu
Profesní zkušenosti: OSVČ
Vedmochová Eva, stálý instruktor
Kvalifikace: Vůdcovská zkouška, Instruktorská kvalifikace, OČK zdravověda
Zaměření: Zdravověda (ČLK), Hygiena v rámci táborové praxe (VLK)
Skautská praxe: členka týmu SŘ od r. 1999, stálá instruktorka od r. 1999, dlouholetá vedoucí dívčího oddílu v Moravské Třebové (1990 - 2013), zdravotní zpravodajka okresu
Profesní zkušenosti: zdravotní sestra, t.č. v důchodu
Vítek Tomáš (Datel), stálý instruktor
Kvalifikace: Vůdcovská zkouška, Instruktorská kvalifikace, OČK myšlenkové základy a historie skautingu, OČK metodika, OČK příroda a ekologie [historické], OČK organizace, OČK právo, Garant OČK (do: 1.9.2021)
Zaměření: obory Myšlenkové základy skautingu (pro ČLK), právo (pro ČLK i VLK), ekologická výchova (pro VLK), dokumentace vzdělávací akce (pro ILŠ)
Skautská praxe: člen týmu od 2001, stálý instruktor Stříbrné řeky od roku 2003, zástupce vůdce pro VLK od roku 2004. Též člen týmu Hopíku, člen Ekologického odboru Junáka, místopředseda krajské rady Junáka Pardubického kraje
Profesní zkušenosti: absolvent Ochrany a tvorby životního prostředí na PřF UP Olomouc, inspektor ochrany přírody na České inspekci životního prostředí
Zieglová Iveta (Ivuška), stálý instruktor
Kvalifikace: Vůdcovská zkouška, Instruktorská kvalifikace
Zaměření: Komunikace (ČLK i VLK)
Skautská praxe: členka a stálá instruktorka Stříbrné řeky od r. 2014, lektorka brněnských vzdělávacích kurzů
Profesní zkušenosti: novinářka (Česká televize Brno) do r. 2015, nyní pracovnice pro oblast P.R. na MU Brno
Tvrdíková Vlasta, instruktor elév / člen týmu
Kvalifikace: OČK psychologie
Zaměření: Psychologie (pro ČLK, VLK, ILŠ)
Skautská praxe: členka týmu od r. 1999, lektorka psychologie
Profesní zkušenosti: pracovnice Pedagogicko-psychologické poradny Svitavy, přes 20 let praxe
Stejskal Jan (Johan), ostatní
Kvalifikace: Vůdcovská zkouška, Hospodářská zkouška, Instruktorská kvalifikace, OČK organizace a právo [historické], OČK hospodaření, OČK organizace, OČK právo, Garant OČK (do: 1.9.2021)
Zaměření: Hospodaření (ČLK, VLK), organizace (ČLK, VLK), vedení vzdělávací akce (ILŠ)
Skautská praxe: vůdce ČLK, VLK a ILŠ, člen týmu SŘ od r. 1999, předseda krajské rady Junáka Pardubického kraje, člen Rozhodčí a smírčí rady Junáka, dlouholetý hospodář, spolupracovník JUNu, předseda dozorčí rady Skautské nadace Jaroslava Foglara
Profesní zkušenosti: docent Ústavu ekonomických věd Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice, lektor kurzů účetnictví pro NNO
Černovický Pavel, servis tým
Kvalifikace: Vůdcovská zkouška, Vůdcovská zkouška
Zaměření: servis tým
Skautská praxe: členem týmu SŘ od roku 2017
Profesní zkušenosti: student LF UK v Praze
Růžička Jakub, servis tým
Kvalifikace:
Zaměření: servis tým, hry
Skautská praxe: člen týmu SŘ od roku 2018
Profesní zkušenosti: člen SRJ, člen vedení oddílu, student gymnázia
Smejkal Jakub (Stur), servis tým
Kvalifikace: Vůdcovská zkouška
Zaměření: vedoucí servistýmu
Skautská praxe: člen týmu SŘ od roku 2013, vedoucí střediska Hiawatha Brno
Profesní zkušenosti: student VUT v Brně
Svoboda Adam, servis tým
Kvalifikace: Vůdcovská zkouška, Instruktorská kvalifikace
Zaměření: zázemí, hry
Skautská praxe: člen týmu SŘ od roku 2013
Profesní zkušenosti: doktorand na Ústavu betonových a zděných konstrukcí Fakulty stavební VUT v Brně

Navigace:

  Nahlásit chybu