....

Chyba na stránce: Vzdělávací akce - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/vzdelavaci-akce/716-jesenicka-lesni-skola-2019?v=cz&autologin=1"

Vzdělávací akce

Jesenická lesní škola 2019

Základní informace o skautské vzdělávací akci.

Celková délka akce: 19 dní
Organizace: 715.11 - středisko Ruda nad Moravou | Junák - český skaut (Česká republika)
E-mail: jesenickalesniskola@gmail.com
Telefon: 775570804
Součástí akce je:
Zveřejněno údajů: 65%

Lesní škola (LŠ)

Základní informace

Vedoucí akce: Balík Stanislav (Ježek)
Začátek přihlašování: 20.11.2018
Uzávěrka přihlašování: 1.4.2019
Účastnický poplatek: 1600 Kč
Termíny a místa:
  • 24.5.2019-26.5.2019 - Orlovská myslivna, kraj Vysočina
  • 16.8.2019-25.8.2019 - Olšanské hory, Olšany, Olomoucký kraj
  • 7.2.2020-9.2.2020 - Jeseníky, Olomoucký kraj
  • 10.4.2020-12.4.2020 - Olšanské hory, Hlavní město Praha
O akci:
Chceš prožít úžasný čas na jedinečné lesní škole propojující duchovní i praktickou stránku skautingu? Pak je Jesenická lesní škola 2019 právě pro Tebe!
JeLŠ zve do svého Kruhu všechny, kteří:
- se chtějí posouvat dál ve své roli skautské vůdkyně/skautského vůdce či člověka poctivě žijícího skauting;
- cítí, že mají rozvíjet svou osobnost tím, že se utkají s překážkou;
- si chtějí vyzkoušet řadu teoretických i praktických o­borů;
- chtějí žít ve společenství lidí zapálených skautskou myšlenkou.
Zaměření akce:
Za využití symbolického rámce tábora se zaměřujeme na praktické fungování oddílů a středisek. Spojujeme důraz na praktický rozměr skautingu s jeho spirituální dimenzí.

Podmínky pro účastníky

Vstupní podmínky: absolvovaná vůdcovská zkouška, alespoň jeden rok aktivní praxe po složení vůdcovské zkoušky, doporučení vůdce střediska
Podmínky absolvence: - účast na všech částech
- napsat a uskutečnit projekt posouvající skauting v místě
- rukodělný výrobek
Absolvenční podmínky budou blíže představeny na zahajovacím víkendu.
Formy ověřování: JeLŠ není kvalifikační akce, tedy kompetence neověřuje.

Historie a ročníky akce

Frekvence konání akce: nepravidelně, v intervalu cca 3-4 let
Předpokládaný další ročník: 2022
O historii akce:
Jesenická lesní škola je úžasný a specifický náhled na skauting propojující duchovní a praktické pojetí, s důrazem na radost ze skautingu. Je to společenství skautek a skautů, kteří pořádají vzdělávací akce: zdravotnické kurzy, čekatelské lesní kurzy, vůdcovské lesní kurzy a lesní školy. Založena byla v roce 1946; v letech 1946–1948 a 1968–1969 byly pod její hlavičkou uspořádány 4 lesní školy; od roku 1991 pak 9 lesních škol, 8 vůdcovských lesních kurzů, 7 čekatelských lesních kurzů, 4 lesní kurzy a 7 zdravotnických kurzů. Jesenickou lesní školou se tedy nerozumí pouze lesní škola jako kvalifikační stupeň vzdělávání, ale celý systém skautského vzdělávání a především společný pohled na skauting. Od poslední obnovy Junáka prošlo naší táborovou branou přes 500 skautek a skautů z celé ČR. Jesenická lesní škola navazuje na dávnou tradici skautských lesních škol zformovaných okruhem skautů okolo Velena Fanderlika v polovině 20. let 20. století. Mezi jeho přímými žáky byli zakladatelé Jesenické lesní školy po skončení druhé světové války – Šrám, Dan, Západní vítr a další. Kontinuita myšlenek, rituálů a forem Jesenické lesní školy je nepřerušená – díky tomu, že dnešní instruktoři mají k těm předchozím vztah žák-učitel. Dnešní instruktorský sbor JeLŠ je mnohogenerační – v praxi ukazuje, že soužití generací ve skautingu je nejen možné, ale především žádoucí a přínosné.

Instruktoři a tým akce

Kvapil Libor (Sir), stálý instruktor
Kvalifikace: Vůdcovská zkouška, Instruktorská kvalifikace, OČK myšlenkové základy a historie skautingu, OČK zdravověda
Zobrazit absolvované kurzy
Matyášová Lada (Laduš), stálý instruktor
Kvalifikace: Vůdcovská zkouška, Instruktorská kvalifikace, OČK pedagogika, OČK metodika, OČK vedení oddílu
Opatřil Pavel (Papája), stálý instruktor
Kvalifikace: Vůdcovská zkouška, Instruktorská kvalifikace, OČK myšlenkové základy a historie skautingu, OČK myšlenkové základy a historie skautingu, OČK psychologie, OČK pedagogika, OČK metodika, OČK metodika, OČK vedení oddílu
Petřík Jaroslav (Australan), stálý instruktor
Kvalifikace: Vůdcovská zkouška, Instruktorská kvalifikace, OČK myšlenkové základy a historie skautingu, OČK pedagogika, OČK metodika, OČK vedení oddílu
Petreková Anna (AGI), instruktor elév / člen týmu
Kvalifikace: Vůdcovská zkouška, Instruktorská kvalifikace
Staněk Miroslav, instruktor elév / člen týmu
Kvalifikace: Vůdcovská zkouška
Šebejová Ludmila (Bylinka), instruktor elév / člen týmu
Kvalifikace: Vůdcovská zkouška, Instruktorská kvalifikace
Šváb Ondřej, instruktor elév / člen týmu
Kvalifikace: Vůdcovská zkouška

Navigace:

  Nahlásit chybu