....

Chyba na stránce: Vzdělávací akce - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/vzdelavaci-akce/723-vlcacky-lesni-kurz-2019?v=cz&autologin=1"

Vzdělávací akce

Vlčácký lesní kurz 2019

Základní informace o skautské vzdělávací akci.

Celková délka akce: 18 dní
Organizace: 112.99 - středisko Arcus Praha | Junák - český skaut (Česká republika)
E-mail: vlcackylesnikurz@skaut.cz
Telefon: 603446446
Součástí akce je:
Zveřejněno údajů: 56%

Čekatelský lesní kurz (ČLK)

Základní informace

Začátek přihlašování: 3.12.2018
Uzávěrka přihlašování: 31.1.2019
Účastnický poplatek: 2400 Kč
Termíny a místa:
  • 6.8.2019-16.8.2019 - Švýcarák, Nové Hrady, p. Trhové Sviny, Jihočeský kraj
  • 4.10.2019-6.10.2019 - Základna Křížek, Praha 3, Hlavní město Praha
  • 14.11.2019-17.11.2019 - Základna Čáslav, Čáslav, Hlavní město Praha
O akci:
Vlčácký lesní kurz je kurz s dlouholetou tradicí a specifickým zaměřením na vlčáctví a věkovou kategorii vlčat. Během letního běhu i dvou podzimních víkendů jsou účastníci seznámeni se všemi oblastmi ČZ a dalšími specifickými programy ať už z oblasti vlčáctví, sebepoznávání nebo občanství aj. Kurz klade vysoký důraz na tradici, společnenství a zážitky na celý život.
Zaměření akce:
Inspirace a motivace, vlčáctví, společenství, čekatelské oblasti, sebepoznávání a rozvoj osobnosti.

Podmínky pro účastníky

Vstupní podmínky: - věk minimálně 15 let (před dnem zahájení ČLK), - u účastníků mladších 18 let souhlas zákonného zástupce, - doporučení vedoucího oddílu, - znalosti skautské stezky přiměřené věku, - práce s vlčaty či příprava na práci s vlčaty
Podmínky absolvence: Účast na všech částech kurzu
- Vypracování projektu (absolventská práce)
- Splnění kurzovních kompetencí vycházejících ze stezky
- splnění příslušných odpovědností a úkolů
Formy ověřování: - ústně
- písemně
- praktickou činností

Historie a ročníky akce

Frekvence konání akce: každoročně již od roku 1993
Předpokládaný další ročník: 2019
O historii akce:
Vlčácký lesní kurz je jednou z nejstarších vzdělávacích akcí pro vedoucí Junáka a vlčat vůbec. Její historie sahá až do roku 1993. Od té doby kurzem prošlo na 600 frekventantů. Naše historie je neodmyslitelně spjata také s místem, kde trávíme letní část kurzu - základnou Švýcarák v Novohradských horách. Absolventi kurzu se sdružují v neformálním Kruhu Vlčáckého lesního kurzu a v rámci tohoto společenství se scházejí na dalších akcích Junáka.

Instruktoři a tým akce

Petera Jan (Slimák), stálý instruktor
Kvalifikace: Vůdcovská zkouška, Hospodářská zkouška, Instruktorská kvalifikace, OČK myšlenkové základy a historie skautingu, OČK pedagogika, OČK metodika, OČK vedení oddílu, OČK hospodaření
Ploc Adam (Padam), stálý instruktor
Kvalifikace: Vůdcovská zkouška, Instruktorská kvalifikace
Smolková Karolína (Smúla), stálý instruktor
Kvalifikace: Vůdcovská zkouška, Instruktorská kvalifikace
Kouba Adam (Adam), instruktor elév / člen týmu
Kvalifikace:
Bartoš Jan (Starosta), servis tým
Kvalifikace:
Bartošová Magdaléna, servis tým
Kvalifikace: Vůdcovská zkouška

Navigace:

  Nahlásit chybu