....

Chyba na stránce: Vzdělávací akce - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/vzdelavaci-akce/729-vlk-ursus-2019?v=cz&autologin=1"

Vzdělávací akce

VLK Ursus 2019

Základní informace o skautské vzdělávací akci.

Celková délka akce: 16 dní
Organizace: | Junák - český skaut (Česká republika)
E-mail: vaclav.dostal@skaut.cz
Telefon: 721938078
Součástí akce je:
Zveřejněno údajů: 66%

Vůdcovský lesní kurz (VLK)

Základní informace

Vedoucí akce: Šimbera Jan (Prófa)
Začátek přihlašování: 8.1.2019
Uzávěrka přihlašování: 8.1.2019
Účastnický poplatek: 3000 Kč
Termíny a místa:
  • 12.4.2019-14.4.2019 - Brána skal, Medonosy - Osinalice, Středočeský kraj
  • 9.8.2019-18.8.2019 - Stříbrná Skalice, Stříbrná Skalice, Středočeský kraj
  • 4.10.2019-6.10.2019 - Mentaurov, Litoměřice - Pokratice, Ústecký kraj
O akci:
Ursus je vůdcovský lesní kurz typický pohodovou atmosférou, která vytváří prostor pro otevřené rozhovory, bližší poznání nás všech, hlubší zamyšlení nad konkrétními potřebami, problémy a hodnotami
Zaměření akce:
Zaměřujeme se na vedení světlušek, vlčat, skautek a skautů, ale jiné zaměření účastníka není pro přihlášení limitujícím faktorem.

Podmínky pro účastníky

Vstupní podmínky: Kurz je určen pro člen(k)y Junáka narozené před 9. 8. 2001 se složenou čekatelskou zkouškou, kteří by rádi získali vůdcovskou kvalifikaci. S přihláškou je nutno odevzdat analýzu stavu svého oddílu (více informací na webu kurzu).
Podmínky absolvence: Podmínkou absolvence je úspěšné složení vůdcovské zkoušky dle Řádu pro vzdělávání činovnic a činovníků Junáka (vč. absolvence kurzu Zdravotník zotavovacích akcí) a účast na všech částech kurzu.
Formy ověřování: práce v oddíle, účast na programu, individuální plnění úkolů, zkoušení

Historie a ročníky akce

Frekvence konání akce: ročně
Předpokládaný další ročník: 2020
O historii akce:
Ursus začínal v roce 1997 jako zážitkový kurz, v roce 2000 se změnil na vůdcovský lesní kurz zaměřený na vůdce vlčat a světlušek, od roku 2003 i na vůdce skautů a skautek. Jmenuje se podle latinského názvu pro medvěda – moudrého učitele v džungli a jeho absolventi nosí tradičně šedý šátek se žlutým lemováním.

Instruktoři a tým akce

Dostál Václav (Václavka), stálý instruktor
Kvalifikace: Vůdcovská zkouška, Instruktorská kvalifikace, OČK myšlenkové základy a historie skautingu
Izák Jan (Izzy), stálý instruktor
Kvalifikace: Vůdcovská zkouška, Instruktorská kvalifikace, OČK myšlenkové základy a historie skautingu
Bican Jiří (Piškot), instruktor elév / člen týmu
Kvalifikace: Vůdcovská zkouška, Instruktorská kvalifikace
Filipová Lucie (Jejda), instruktor elév / člen týmu
Kvalifikace: Vůdcovská zkouška
Kasalová Tereza (Chroustík), instruktor elév / člen týmu
Kvalifikace: Vůdcovská zkouška
Kučerová Barbora (Bagu), instruktor elév / člen týmu
Kvalifikace: Vůdcovská zkouška
Novák Tomáš (Choroš), instruktor elév / člen týmu
Kvalifikace: Vůdcovská zkouška
Škopová Kateřina (Cibule), instruktor elév / člen týmu
Kvalifikace: Vůdcovská zkouška, OČK zdravověda
Tureček David (Dave), instruktor elév / člen týmu
Kvalifikace: Vůdcovská zkouška
Šimbera Jan (Prófa), ostatní
Kvalifikace: Vůdcovská zkouška, Organizační zkouška, Instruktorská kvalifikace, OČK myšlenkové základy a historie skautingu, OČK organizace a právo [historické], OČK organizace, OČK právo
Kozel Lukáš (Luko), servis tým
Kvalifikace: Vůdcovská zkouška, OČK táboření a bezpečnost

Navigace:

  Nahlásit chybu