....

Chyba na stránce: Vzdělávací akce - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/vzdelavaci-akce/815-lanac-2019?autologin=1"

Vzdělávací akce

Lanáč 2019

Základní informace o skautské vzdělávací akci.

Celková délka akce: 16 dní
Organizace: 900.07 - Vzdělávací středisko Gemini | Junák - český skaut (Česká republika)
E-mail: info@lanac.eu
Telefon: 777571001
Součástí akce je:
Zveřejněno údajů: 84%

Metodický seminář

Základní informace

Vedoucí akce: Švanda Petr (Xanda)
Termíny a místa:
  • 11.4.2019-14.4.2019 - Domino Hluboká, Hluboká u Skutče, Pardubický kraj
  • 2.5.2019-5.5.2019 - Domino Hluboká, Hluboká u Skutče, Pardubický kraj
  • 13.9.2019-15.9.2019 - Domino Hluboká, Hluboká u Skutče, Pardubický kraj
  • 22.5.2019-26.5.2019 - Konopiště, Benešov, Hlavní město Praha
O akci:
Kurz je zaměřen na zvládnutí techniky stavby nízkých a vysokých lanových překážek a zajištění jejich bezpečného provozu. Dále se zaměřuje na využití lanových překážek v zážitkové pedagogice a práci se skupinou.
Zaměření akce:
Výchovné cíle a zaměření:
1) seznámení účastníků s bezpečnostními pravidly stavby a provozu nízkých a vysokých lanových překážek
2) informace o vhodných materiálech, způsobech napínání lan
3) získání přehledu o používaných lanových překážkách
4) základní informace o zážitkové pedagogice
5) připomínka první pomoci
6) praktická zkušenost zaměřená na osvojení dovedností při práci s lanovým materiálem jak nízko, tak vysoko nad zemí

Hlavní důraz klademe na:
1) bezpečnost a rizika (krom imanentního působení během celého kurzu i v programech bezpečnost, právo, psychologie, fyzika, první pomoc, spotting, záchrana na VL, apod.)
2) pedagogický rozměr (LA jako PROSTŘEDEK a ne CÍL), součástí kurzu jsou i několik programů o zážitkové pedagogice (metoda, dramaturgie, cílování, skupinová dynamika, role instruktora, review, apod.)
3) techniku vázání a použité materiály (jak v teoreticky, tak prakticky)
4) dostatek supervizované praxe v bezpečném prostředí

Historie a ročníky akce

Frekvence konání akce: roční
Předpokládaný další ročník: 2020
O historii akce:
Fungujeme od roku 2005 pouze se dvěma přestávkami v roce 2015 a 2017. Letos tedy 12. ročník.

Instruktoři a tým akce

Holcman Martin (Obel), stálý instruktor
Kvalifikace: Vůdcovská zkouška
Zaměření: Praktický nácvik stavby překážek, fotodokumentace
Skautská praxe: Instruktor Lanáče, bývalý vůdce oddílu v kolínském středisku, fotograf, programátor
Profesní zkušenosti: Praxe při stavbě a provozování lanových překážek na skautských akcích a táborech.
Marčan Martin (Žabák), stálý instruktor
Kvalifikace: Vůdcovská zkouška
Skautská praxe: absolvent Lanáče, vedoucí střediska, býv. vůdce a zástupce vůdce oddílu
Profesní zkušenosti: telekomunikace včetně výškových prací, lanové překážky nejen na skautských akcích
Nusl Jaromír (Koumák), stálý instruktor
Kvalifikace: Vůdcovská zkouška, Instruktorská kvalifikace, OČK myšlenkové základy a historie skautingu, OČK pedagogika, OČK metodika, OČK vedení oddílu, OČK táboření [historické], OČK táboření a bezpečnost
Zaměření: Praktický nácvik stavby překážek.
Skautská praxe: absolven Lanáče, vůdce střediska, býv. instruktor ČZK PoKorok
Profesní zkušenosti: Praxe při stavbě a provozování lanových překážek na skautských akcích, táborech.
Pašek Karel (Stop.), stálý instruktor
Kvalifikace: Vůdcovská zkouška
Skautská praxe: absolvent Lanáče,
Profesní zkušenosti: dlouholetá praxe při stavbě vysokých lan na lokálních i celostátních akcích - OBROK, Závod tří vrchů, Svojsíkův závod středočeské kolo, Drakiáda Zbraslav a dalších
Posekaný Lukáš (Lukýno), stálý instruktor
Kvalifikace: Vůdcovská zkouška
Skautská praxe: absolvent Lanáče, býv. instruktor FONS Slovensko
Profesní zkušenosti: Instruktor lezení na umělých stěnách
Švanda Petr (Xanda), stálý instruktor
Kvalifikace: Vůdcovská zkouška, Instruktorská kvalifikace
Skautská praxe: býv. instruktor RLK Safír, Svatoplukových prutů a ILŠ Ejhle, býv. vůdce oddílu a výchovný zpravodaj
Profesní zkušenosti: Instruktor LA I a II. třídy (Proud/MŠMT), lektor první pomoci (ZdrSem), absolvent instruktorských seminářů (Hnutí-GO!), praxe při stavbě a provozování lanových překážek na skautských a jiných akcích.
Bláha Dominik (Nik), instruktor elév / člen týmu
Kvalifikace: Vůdcovská zkouška, Instruktorská kvalifikace
Zaměření: Chytání lidí padajících ze stromů.
Skautská praxe: Vedoucí skautského oddílu, instruktor na ČLK Odyssea, šéf okresního setkání Prahy 6, volený člen KRJ.
Profesní zkušenosti: Instruktor lanových aktivit I a II. třídy (Proud/MŠMT), praxe při stavbě a provozování lanových překážek na skautských akcích.

Navigace:

  Nahlásit chybu