....

Chyba na stránce: Vzdělávací akce - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/vzdelavaci-akce/861-lk-veronica-2019?v=cz&autologin=1"

Vzdělávací akce

LK Veronica 2019

Základní informace o skautské vzdělávací akci.

Celková délka akce: 73 dní
Organizace: 622.15 - středisko Kompas Brno | Junák - český skaut (Česká republika)
E-mail: d.rychnovska@email.cz
Telefon: 607732314
Součástí akce je:
Zveřejněno údajů: 39%

Lesní kurz (LK)

Základní informace

Vedoucí akce: Rychnovská Dagmar (Nutty)
Účastnický poplatek: 2500 Kč
Termíny a místa:
  • 14.6.2019-25.8.2019 - chata Justýna u Olomouce , Olomoucký kraj
O akci:
Veronica je skautský lesní kurz postavený na principech zážitkové pedagogiky.
Zaměření akce:
Prostředním zážitkových a rozvojových programů s přesahem do osobního života chceme vést účastníky k poznání sebe sama, svých talentů a hodnotových priorit a na základě toho jim pomoci udělat další krok k aktivnímu, uvědomělému a odpovědnému životu.
Veronica proto bude o rozhodování, která se všichni pořád učíme dělat. Budeme přemýšlet, podle čeho se v životě rozhodujeme, jaké jsou naše silné a slabé stránky z hlediska dalšího studia, práce i osobního života a v čem a jak naše rozhodování ovlivňují společenské trendy a tlaky.
Veronica bude taky o dalších možných cestách skautské dobrovolnické práce. Nakoukneme pod pokličku přípravy Rozrazilu a zážitkových her. Seznámíme se s tím, co lze v Junáku dělat dál a jaké radosti a starosti to s sebou nese.

Podmínky pro účastníky

Vstupní podmínky: absolvence ČK/ ČLK
Podmínky absolvence: Podmínkou absolvence je aktivní účast na všech částech kurzu (výjimky povoluje vůdkyně kurzu).
Formy ověřování: Individuální reflexe, rozhovor, dílčí projekty

Instruktoři a tým akce

Mališová Jana (Jája), stálý instruktor
Kvalifikace: Vůdcovská zkouška, Instruktorská kvalifikace
Trnková Anna (Delfín), stálý instruktor
Kvalifikace: Vůdcovská zkouška, Instruktorská kvalifikace, OČK myšlenkové základy a historie skautingu, OČK pedagogika, OČK metodika, OČK vedení oddílu
Kubáň Vojtěch (Malmed), instruktor elév / člen týmu
Kvalifikace: Vůdcovská zkouška
Zobrazit absolvované kurzy
Morávková Jana (Apanači), instruktor elév / člen týmu
Kvalifikace: Vůdcovská zkouška
Zobrazit absolvované kurzy

Navigace:

  Nahlásit chybu