....

Chyba na stránce: Vzdělávací akce - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/vzdelavaci-akce/884-hopik-2019?autologin=1"

Vzdělávací akce

Hopík 2019

Základní informace o skautské vzdělávací akci.

Celková délka akce: 5 dní
Organizace: | Junák - český skaut (Česká republika)
E-mail: johanek@centrum.cz
Součástí akce je:
Zveřejněno údajů: 35%

Seminář o vedení středisek

Základní informace

Vedoucí akce: Stejskal Jan (Johan)
Termíny a místa:
  • 24.10.2019-28.10.2019 - Pardubice, Skautské centrum Vinice, Pardubice 2, Pardubický kraj
O akci:
V rámci hospodářské sekce se frekventanti seznámí podrobně s oblastí hospodaření skautského střediska. Budou seznámeni se všemi oblastmi hospodaření a to jak v teoretické, tak i praktické rovině. Hodně prostoru pak bude věnováno „skautské hospodářské praxi“, zejména v oblasti inventarizace, revizí a finančního plánování a řízení. Součástí bude i praktický nácvik mnoha hospodářských činností – např. vyúčtování akce, žádost o dotace, inventarizace, příprava projektu, vyplnění daňového přiznání apod. V rámci kurzu se frekventanti nenaučí vést účetnictví, na výuku této dovednosti není kurz zaměřen.
Kurz je zaměřen prakticky, tedy valnou většinu oblastí hospodaření si účastníci vyzkouší, včetně vyplňování různých formulářů, účetních dokladů, žádostí apod.
Našim cílem je poskytnout kvalitní přípravu hospodářům, revizorům a všem, kteří se hospodařením zabývají. Hospodářská část kurzu Hopík není primárně zaměřena na získání žádných podmínek pro OČK Hospodaření.

V rámci sekce organizační a řízení se frekventanti seznámí podrobněji s těmito tématy: vedení dospělých, plánování a příprava projektů, vedení porad, právo občanské (nový občanský zákoník), trestní a přestupkové právo, právo životního prostředí, organizace Junáka, nové Stanovy, SkautIS a registrace, skautské googly a konference, komunikace s úřady,. Důraz bude kladen nejen na teoretickou přípravu, nýbrž i na praktickou stránku. Účastníci budou řešit mnoho případových studií a budou plnit celou řadu praktických cvičení.. Absolvence organizační sekce Hopíku osvědčuje splnění podmínky odborné způsobilosti pro OČK Právo a dále i OČK Organizace (nižší verze).
Zaměření akce:
Intenzivní kurz pro skautské manažery. Předává pomocí přednášek a praktických bloků klíčové kompetence nezbytné pro orientaci v problematice hospodaření, finančního řízení, správy majetku, (sekce HOS), fungování organizační struktury Junáka (vnitřní právo), motivace a řízení lidí, komunikace a v právní oblasti týkající se činnosti Junáka.

Instruktoři a tým akce

Navigace:

  Nahlásit chybu