....

Chyba na stránce: Vzdělávací akce - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/vzdelavaci-akce/939-cekatelsky-kurz-nabosso-podzim-2019?autologin=1"

Vzdělávací akce

Čekatelský kurz NABOSSO podzim 2019

Základní informace o skautské vzdělávací akci.

Celková délka akce: 6 dní
Organizace: 816 - okres Ostrava - město | Junák - český skaut (Česká republika)
E-mail: zipp@skaut.cz
Telefon: 728613083
Zveřejněno údajů: 50%

Čekatelská zkouška či kurz (ČZ, ČK)

Základní informace

Vedoucí akce: Volf Ondřej (Zipp)
Termíny a místa:
  • 14.10.2019-14.10.2019 - Klubovna střediska Strážci v Ostravě, Ostrava - Svinov, Moravskoslezský kraj
  • 21.10.2019-21.10.2019 - Klubovna střediska Strážci v Ostravě, Ostrava - Svinov, Moravskoslezský kraj
  • 24.10.2019-24.10.2019 - Skautský dům Syllabova v Ostravě, Ostrava - Vítkovice, Moravskoslezský kraj
  • 1.11.2019-3.11.2019 - Skautská základna Pocheň, Široká Niva, Moravskoslezský kraj
Zaměření akce:
Čekatelský kurz NABOSSO je skautská vzdělávací akce zaměřená na individuální přístup, praktické znalosti a dovednosti. Našim cílem je poskytnout skautské vzdělání tak, aby žádné výstupy kurzu nebyly zbytečné, a vždy se daly použít při praktické činnosti v oddílech. Lektorský tým je složen nejenom ze zkušených skautských vedoucích, ale i z odborníků na personalistiku, pedagogiku, psychologii, management a dalších dovednosti.

Podmínky pro účastníky

Vstupní podmínky: Minimálně 15 let v den zahájení kurzu.
Podmínky absolvence: Elektronické přihlášení na kurz na stránkách www.nabosso.cz, řádně vyplněná přihláška se všemi náležitostmi, včetně potvrzení od lékaře, že je účastník schopen pracovat s dětmi. Účast na čekatelském víkendu.
Formy ověřování: Úspěšně splněny všechny testy, diskuze, ověření dílčích kompetencí v praxi, týmová spolupráce, naplánování tří denní výpravy a její ověření v praxi.

Historie a ročníky akce

Frekvence konání akce: 3 semináře před víkendem a následný čekatelský víkend
Předpokládaný další ročník: 2020

Instruktoři a tým akce

Vrbová Lucie (Keiko), instruktor elév / člen týmu
Kvalifikace: Vůdcovská zkouška

Navigace:

  Nahlásit chybu