....

Chyba na stránce: Vzdělávací akce - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/vzdelavaci-akce/992-clk-corda-2020?autologin=1"

Vzdělávací akce

ČLK CORDA 2020

Základní informace o skautské vzdělávací akci.

Celková délka akce: 17 dní
Organizace: 610.23 - středisko Doubravka Chotěboř | Junák - český skaut (Česká republika)
E-mail: info@corda.cz
Součástí akce je:
Zveřejněno údajů: 56%

Čekatelský lesní kurz (ČLK)

Základní informace

Vedoucí akce: Škarohlíd Jiří (Ježek)
Začátek přihlašování: 21.11.2019
Uzávěrka přihlašování: 29.2.2020
Účastnický poplatek: 2200 Kč
Termíny a místa:
  • 16.4.2020-19.4.2020 - jaro
  • 7.8.2020-16.8.2020 - léto - Proseč
  • 23.10.2020-25.10.2020 - podzim
O akci:
Čekatelský lesní kurz pro mladé muže, kterým nabízíme zvládnutí požadavků čekatelské zkoušky. Vedle toho je kurz zaměřen na roverské zážitky v táborovém životě uprostřed přírody, osobnostní rozvoj a podporu práce se zvolenou výchovnou kategorií Junáka.
Zaměření akce:
rovering, zážitky, skautské společenství, podporu práce se zvolenou výchovnou kategorií, po dobu akce je přítomný kněz

Podmínky pro účastníky

Vstupní podmínky: Věk min. 16 let a dále dle Řádu pro vzdělávání činovníků a činovnic.
Podmínky absolvence: • účast na všech částech kurzu (výjimku - neúčast na jednom víkendu atd. uděluje vůdce kurzu)
• příprava a realizace projektu
• úspěšné složení čekatelské zkoušky
• příprava a realizace fitky
Formy ověřování: Užíváme všechny formy ověřování kompetencí, které zmiňuje Řád pro vzdělávání činovníků a činovnic - prokázání kompetencí praktickou činností, ústní pohovor, řešení modelové situace, test, písemná práce atd.

Historie a ročníky akce

Frekvence konání akce: každý rok
Předpokládaný další ročník: 2020
O historii akce:
V roce 1997 se na Tyrolském srubu u Slatiňan konal lesní kurz ELŠ pro rovery pod názvem SURSUM. Věkový rozdíl mezi nejmladším a nejstarším účastníkem byl poměrně velký. To nás přivedlo k nápadu zorganizovat kurzy dva - jeden pro mladší a druhý pro starší rovery. O rok později jsme tuto myšlenku zrealizovali a oba kurzy SURSUM i CORDA se uskutečnily znovu na Tyrolském srubu. Název vznikl z latinského hesla SURSUM CORDA - vzhůru srdce. V roce 2017 jsme oslavili 20. ročník kurzu.

Instruktoři a tým akce

Kytlík Tomáš (Miki), stálý instruktor
Kvalifikace: Vůdcovská zkouška, Instruktorská kvalifikace, OČK myšlenkové základy a historie skautingu, OČK pedagogika, OČK metodika, OČK vedení oddílu
Skautská praxe: ještě delší
Macháč Petr (Cibul), instruktor elév / člen týmu
Kvalifikace: Vůdcovská zkouška
Regner Jakub (Kubík), instruktor elév / člen týmu
Kvalifikace: Vůdcovská zkouška
Steiner Prokop (Konrád), instruktor elév / člen týmu
Kvalifikace: Vůdcovská zkouška
Cahlík Jakub, ostatní
Kvalifikace:
Škarohlíd Jiří (Ježek), ostatní
Kvalifikace: Vůdcovská zkouška, Instruktorská kvalifikace
Skautská praxe: hodně dlouhá

Navigace:

  Nahlásit chybu