....

Chyba na stránce: Vzdělávací akce - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/vzdelavaci-akce/994-gemini-2020?autologin=1"

Vzdělávací akce

Gemini 2020

Základní informace o skautské vzdělávací akci.

Celková délka akce: 27 dní
Organizace: 900.07 - Vzdělávací středisko Gemini | Junák - český skaut (Česká republika)
E-mail: info@gewiki.cz
Přihlašování na akci:
www.gewiki.cz
Zveřejněno údajů: 64%

Instruktorská lesní škola (ILŠ)

Základní informace

Vedoucí akce: Pavlok Petr (Vrána)
Účastnický poplatek: 3500 Kč
Termíny a místa:
  • 21.2.2020-23.2.2020 - Tortuga Nymburk, Nymburk 2, Středočeský kraj
  • 3.4.2020-5.4.2020 - Na Bělici, Kaliště, kraj Vysočina
  • 7.5.2020-10.5.2020 - Kaprálův mlýn, Jihomoravský kraj
  • 31.7.2020-16.8.2020 - Orlovy, kraj Vysočina
O akci:
Gemini je kurz, kde vůdcovka i instruktorka nejen probíhají na jednom místě, ale vzájemně se také prolínají. Castor nebude Castorem bez Polluxe a Pollux nebude Polluxem bez Castora. Castoři se učí od Polluxů, Polluxové se učí od Castorů. Gemini má hluboko zakořeněnou kulturu toho, že každý se může a má učit od všech ostatních.
Zaměření akce:
Už dvacet let víme, že každý účastník kurzu je jedinečný. Nabízíme budoucím vůdcům možnost vzdělávat se právě v tom, co oni sami a jejich oddíly nejvíce potřebují. Vy sami si to určíte. My společně s účastníky Polluxu pomůžeme.

Podmínky pro účastníky

Vstupní podmínky: Standardní dle řádu.
Podmínky absolvence: Pro absolvenci VLK je třeba prokázat vůdcovské kompetence úspěšným složením Vůdcovské zkoušky a splněním zadaných úkolů. Plněním úkolů se zároveň prokazují některé zkoušené vůdcovské kompetence.

Pro absolvenci ILŠ Pollux je třeba prokázat instruktorské kompetence úspěšným vedením vzdělávacích programů a další činností v rámci ILŠ (například konzultace projektů, zkoušení u VZ, příprava a realizace dalších programů).
Formy ověřování: Na vůdcovském lesním kurzu Castor se používají všechny formy ověřování kompetencí uváděné v kapitole 5.7. ŘVČČJ.

V největší míře jsou to:

- ústní pohovor,
- prokázání kompetencí praktickou činností

V menší míře pak:

- písemný test,
- řešení modelové situace (teoreticky i prakticky),
- písemná práce,
- samostatné vystoupení k danému tématu.

Na instruktorské lesní škole Pollux se kompetence ověřují praktickým vedením vzdělávacích programů a v rámci podílu účastníků na zabezpečení VLK Castor.

Historie a ročníky akce

Frekvence konání akce: Každý rok..
Předpokládaný další ročník: 2021

Vůdcovský lesní kurz (VLK)

Základní informace

Vedoucí akce: Pavlok Petr (Vrána)
Účastnický poplatek: 3500 Kč
Termíny a místa:
  • 3.4.2020-5.4.2020 - Na Bělici, Kaliště, kraj Vysočina
  • 7.5.2020-10.5.2020 - Kaprálův mlýn, Jihomoravský kraj
  • 31.7.2020-16.8.2020 - Orlovy, kraj Vysočina
O akci:
Gemini je kurz, kde vůdcovka i instruktorka nejen probíhají na jednom místě, ale vzájemně se také prolínají. Castor nebude Castorem bez Polluxe a Pollux nebude Polluxem bez Castora. Castoři se učí od Polluxů, Polluxové se učí od Castorů. Gemini má hluboko zakořeněnou kulturu toho, že každý se může a má učit od všech ostatních.
Zaměření akce:
Už dvacet let víme, že každý účastník kurzu je jedinečný. Nabízíme budoucím vůdcům možnost vzdělávat se právě v tom, co oni sami a jejich oddíly nejvíce potřebují. Vy sami si to určíte. My společně s účastníky Polluxu pomůžeme.

Podmínky pro účastníky

Vstupní podmínky: Standardní dle řádu.
Podmínky absolvence: Pro absolvenci VLK je třeba prokázat vůdcovské kompetence úspěšným složením Vůdcovské zkoušky a splněním zadaných úkolů. Plněním úkolů se zároveň prokazují některé zkoušené vůdcovské kompetence.

Pro absolvenci ILŠ Pollux je třeba prokázat instruktorské kompetence úspěšným vedením vzdělávacích programů a další činností v rámci ILŠ (například konzultace projektů, zkoušení u VZ, příprava a realizace dalších programů).
Formy ověřování: Na vůdcovském lesním kurzu Castor se používají všechny formy ověřování kompetencí uváděné v kapitole 5.7. ŘVČČJ.

V největší míře jsou to:

- ústní pohovor,
- prokázání kompetencí praktickou činností

V menší míře pak:

- písemný test,
- řešení modelové situace (teoreticky i prakticky),
- písemná práce,
- samostatné vystoupení k danému tématu.

Na instruktorské lesní škole Pollux se kompetence ověřují praktickým vedením vzdělávacích programů a v rámci podílu účastníků na zabezpečení VLK Castor.

Historie a ročníky akce

Frekvence konání akce: Každý rok..
Předpokládaný další ročník: 2021

Instruktoři a tým akce

Fait Jiří (George), stálý instruktor
Kvalifikace: Vůdcovská zkouška, Instruktorská kvalifikace, OČK myšlenkové základy a historie skautingu, OČK hospodaření
Klímek Ondřej (Kulich), stálý instruktor
Kvalifikace: Vůdcovská zkouška, Instruktorská kvalifikace, OČK metodika, OČK vedení oddílu
Menclová Kristýna (Tynus), stálý instruktor
Kvalifikace: Vůdcovská zkouška, Instruktorská kvalifikace, OČK myšlenkové základy a historie skautingu, OČK metodika, OČK vedení oddílu, OČK táboření a bezpečnost, OČK organizace
Rajl Jaroslav (Kaktus), stálý instruktor
Kvalifikace: Vůdcovská zkouška, Instruktorská kvalifikace
Štvánová Alena (Ája), stálý instruktor
Kvalifikace: Vůdcovská zkouška, Instruktorská kvalifikace, OČK metodika, OČK vedení oddílu
Planer Jakub, instruktor elév / člen týmu
Kvalifikace: Vůdcovská zkouška
Vítek František (Franta), instruktor elév / člen týmu
Kvalifikace: Vůdcovská zkouška
Zobrazit absolvované kurzy
Faitová Gabriela (Bréba), ostatní
Kvalifikace:
Rokoský Petr (Pardál), servis tým
Kvalifikace: Vůdcovská zkouška

Navigace:

  Nahlásit chybu