( Aktuální )
Zveřejněno 29. 11. 2021
Michal Peroutka – Pérák
KÚJ – koordinátor vzdělávání
michal.peroutka@skaut.cz

Bálintovská skupina

Anotace programu:

Bálintovská skupina je (skupinová) metoda řešení problémů, která poskytuje příležitost probrat oddílové/střediskové či kurzovní problémy všech zúčastněných. Každý účastník může přispět svými nápady, fantaziemi i zkušenostmi, souvisejícími s daným tématem a ten, kdo problém přinesl, si sám vybere, co považuje za užitečné.

Forma provedení:

prezenčně

Cílová skupina:

vedoucí oddílů, vedoucí středisek, výchovní zpravodajové, týmy (oddílové a střediskové rady, týmy vzdělávacích akcí)

Předpokládaná časová dotace programu:

1,5 hodiny

Minimální (případně i maximální) počet účastníků programu:

5 - 15 osob

Kolik týdnů/měsíců dopředu je min. potřeba na rezervaci programu:

2 - 3 měsíce

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám znalostní bázi vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. A budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.