( Aktuální )
Zveřejněno 16. 3. 2023
Michal Peroutka (Pérák)
KÚJ – koordinátor vzdělávání
michal.peroutka@skaut.cz

Globální vzdělávání ve skautingu

Anotace programu:

Program pomůže pojmenovat oblasti práce s globální výchovou v oddíle, kmeni či na kurzu, a najít možnosti, které lze rozvíjet. Cílem programu je vysvětlit, jak souvisí globální občanství s cíli skautské výchovy, a představit kompetence globálního občanství jako důležitou součást smysluplné práce v oddíle. Budou představeny užitečné materiály a pomůcky pro výchovnou činnost v duchu globálního vzdělávání: Globální kompas a Portfolio globálního vzdělávání.

Forma provedení:

prezenčně

Cílová skupina:

roveři a rangers, vedoucí oddílů, výchovní zpravodajové, vzdělavatelé  - program umíme přizpůsobit i pro rádce

Předpokládaná časová dotace programu:

3 - 6 hodin

Počet účastníků programu:

8 - 24 osob (lze se domluvit individuálně)

Kolik týdnů/měsíců dopředu je min. potřeba na rezervaci programu:

3 týdny

Potřebné materiálně-technické zabezpečení k zajištění od organizátora:

flipy, fixy, další

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám znalostní bázi vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. A budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.