( Aktuální )
Zveřejněno 13. 9. 2023
Michal Peroutka (Pérák)
KÚJ – koordinátor vzdělávání
michal.peroutka@skaut.cz

NEAKTIVNÍ | Je se skauty dítě v bezpečí?

Anotace programu:

Jsme skauti, což samo o sobě má být záruka, že s námi jsou děti v bezpečí. Máme "papír na hlavu" a to stačí. Skutečně tomu tak je? Shodneme se v oddílové radě na tom, co je například přiměřený fyzický kontakt s dítětem? Budeme mít i stejný názor s ostatními vedoucími na středisku? Proč se o tom vůbec bavit? Srovnejme krok se skautskými organizacemi z jiných zemí, kde každodenní vědomá starost o psychické i fyzické bezpečí dětí je prvořadá a myslí na ni i v běžných oddílových činnostech.

Forma provedení:

prezenčně

Cílová skupina:

vedoucí oddílů, zástupci vedoucích oddílů oddílů, dospělí činovníci

Předpokládaná časová dotace programu:

1-1,5 hodiny

Počet účastníků programu:

6-15 osob

Kolik týdnů/měsíců dopředu je min. potřeba na rezervaci programu:

1 měsíc

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám znalostní bázi vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. A budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.