( Aktuální )
Zveřejněno 16. 3. 2023
Michal Peroutka (Pérák)
KÚJ – koordinátor vzdělávání
michal.peroutka@skaut.cz

Malý SeVýZ: společné zastavení výchovných zpravodajů nad skautskou výchovou

Anotace programu:

Je další Setkání výchovných zpravodajů příliš za dlouho, nebo je pro vás moc daleko? Zajistíme prostor pro vzájemnou výměnu zkušeností a navázání kontaktů mezi výchovnými zpravodaji v okolí. Náplň i délku semináře přizpůsobíme požadavkům jeho pořadatele (např. ORJ či KRJ). Setkání se může věnovat jednomu tématu (např. jak na koedukované oddíly, jak rozběhnout činnost roverského kmene, jak se postavit ke konzumaci alkoholu na skautských akcích, jak podpořit v oddílech družinový systém), ale v případě více účastníků je možno témata kombinovat. Jedná se o setkání již zkušenějších činovníků zabývajících se rozvojem skautské výchovy nad konkrétními otázkami.

Forma provedení:

prezenčně/všichni online

Cílová skupina:

výchovní zpravodajové středisek, krajů i okresů, vedoucí středisek a oddílů, činovníci podporující výchovu

Předpokládaná časová dotace programu:

2 - 8 hodin (dle preference pořadatele a náplně setkání)

Počet účastníků programu:

10 - 50 osob

Kolik týdnů/měsíců dopředu je min. potřeba na rezervaci programu:

2 měsíce

Potřebné materiálně-technické zabezpečení k zajištění od organizátora:

dle témat

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám znalostní bázi vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. A budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.