( Aktuální )
Zveřejněno 30. 11. 2021
Michal Peroutka – Pérák
KÚJ – koordinátor vzdělávání
michal.peroutka@skaut.cz

Obsah a způsob práce revizních komisí

Anotace programu:

V rámci programu se účastníci seznámí s cíli revizní činnosti a jejích přínosů pro organizaci. Obsahem budou základní pravidla vyplývající z Revizního řádu, proces kontroly i nejčastější chyby, které se v hospodaření organizačních jednotek vyskytují. Důraz bude kladený na nastavení spolupráce mezi vedením střediska a revizní komisí.

Forma provedení:

prezenčně/lektor online/všichni online

Cílová skupina:

členové revizních komisí, hospodáři, vedoucí středisek

Předpokládaná časová dotace programu:

3 - 4 hodiny

Minimální (případně i maximální) počet účastníků programu:

minimálně 15 osob

Kolik týdnů/měsíců dopředu je min. potřeba na rezervaci programu:

2 měsíce

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám znalostní bázi vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. A budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.