( Aktuální )
Zveřejněno 8. 9. 2023
Michal Peroutka (Pérák)
KÚJ – koordinátor vzdělávání
michal.peroutka@skaut.cz

SDGs: Cíle udržitelného rozvoje a jak s nimi v oddíle

Anotace programu:

Slyšeli jste o udržitelném rozvoji a jeho cílech, které si OSN stanovila? Chcete se dozvědět, jak se s nimi dá pracovat v oddíle? V rámci semináře se podíváme na inspiraci, jak mohou cíle SDG´s posloužit programu v oddíle či na kurzu a jak oddíl/​kurz může posloužit cílům. Dne 25. září 2015 se 193 vrcholných světových představitelů zavázalo sledovat 17 cílů na příštích 15 let ve snaze vymýtit extrémní chudobu, bojovat s nerovností a nespravedlností a napravit dopady změny klimatu. Aby cíle mohly být naplněny, je třeba, aby o nich věděl úplně každý. Zejména pak mladá generace, z níž vzejdou do roku 2030 noví hybatelé a hybatelky změn – vrcholní světoví představitelé, vědkyně, umělkyně, inovátoři, aktivistky, pedagogové, novináři, starostky...

Forma provedení:

prezenčně

Cílová skupina:

roveři a rangers, vedoucí oddílů, výchovní zpravodajové, účastníci kurzů, vzdělavatelé,

Předpokládaná časová dotace programu:

2 - 4 hodiny

Počet účastníků programu:

8 - 24 osob (lze se domluvit individuálně)

Kolik týdnů/měsíců dopředu je min. potřeba na rezervaci programu:

3 týdny

Potřebné materiálně-technické zabezpečení k zajištění od organizátora:

flipy, fixy, další

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám znalostní bázi vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. A budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.