( Aktuální )
Zveřejněno 8. 9. 2023
Michal Peroutka (Pérák)
KÚJ – koordinátor vzdělávání
michal.peroutka@skaut.cz

SDGs: Cíle udržitelného rozvoje a jak s nimi v oddíle

Anotace programu:

Slyšeli jste o udržitelném rozvoji a jeho cílech, které si OSN stanovila? Chcete se dozvědět, jak se s nimi dá pracovat v oddíle? V rámci semináře se podíváme na inspiraci, jak mohou cíle SDG´s posloužit programu v oddíle či na kurzu a jak oddíl/​kurz může posloužit cílům. Dne 25. září 2015 se 193 vrcholných světových představitelů zavázalo sledovat 17 cílů na příštích 15 let ve snaze vymýtit extrémní chudobu, bojovat s nerovností a nespravedlností a napravit dopady změny klimatu. Aby cíle mohly být naplněny, je třeba, aby o nich věděl úplně každý. Zejména pak mladá generace, z níž vzejdou do roku 2030 noví hybatelé a hybatelky změn – vrcholní světoví představitelé, vědkyně, umělkyně, inovátoři, aktivistky, pedagogové, novináři, starostky...

Forma provedení:

prezenčně

Cílová skupina:

roveři a rangers, vedoucí oddílů, výchovní zpravodajové, účastníci kurzů, vzdělavatelé,

Předpokládaná časová dotace programu:

2 - 4 hodiny

Počet účastníků programu:

8 - 24 osob (lze se domluvit individuálně)

Kolik týdnů/měsíců dopředu je min. potřeba na rezervaci programu:

3 týdny

Potřebné materiálně-technické zabezpečení k zajištění od organizátora:

flipy, fixy, další

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám Křižovatku vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. Doporučujeme vyplnit kontakt, obzvláště, pokud očekáváš reakci. Budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.