( Aktuální )
Zveřejněno 23. 9. 2021
David Urban – Ňuf
KÚJ – produktový manažer
nuf@skaut.cz

Skauting pro všechny – Inkluzivní prostředí v oddíle, práce s dětským kolektivem

V průběhu programu vysvětlíme, proč jsou skautské oddíly přirozeně inkluzivní.

Na “inkluzivní prostředí” i na zásady práce s dětským kolektivem se podíváme z teoretického i praktického hlediska. V druhé části programu se budeme zabývat tím, jak pracovat se začleňováním dětí se specifickými potřebami do oddílu a představíme dobrou praxi, která zlepšuje týmové vztahy a spolupráci mezi dětmi. P

  • Cílová skupina: vedoucí oddílů  
  • Velikost skupiny: 6 - 20 osob  
  • Délka: 1,5 hodiny  
  • Rezervovat předem: 2 - 3 měsíce

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám znalostní bázi vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. A budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.