( Aktuální )
Zveřejněno 30. 11. 2021
Michal Peroutka – Pérák
KÚJ – koordinátor vzdělávání
michal.peroutka@skaut.cz

Skautská stezka - jak na ni?

Anotace programu:

V programu se seznámíte se skautskou stezkou v její upravené podobě. S čím konkrétně stezka pomáhá ve skautské výchově? Proč je dobré ji v oddíle mít? Jak přesně funguje její plnění? A jak vlastně stezku používat? Dle domluvy je možné si na programu vyzkoušet například zábavné plnění úkolů stezky, zavedení stezky do oddílu, plánování schůzky, akce i celého roku se stezkou apod.

Forma provedení:

prezenčně/lektor online/všichni online

Cílová skupina:

vedoucí oddílů, oddílové rady, rádci, výchovní zpravodajové (lze přizpůsobit dle domluvy)

Předpokládaná časová dotace programu:

1 hodina (základní představení) - 4 hodiny (praktické ukázky a workshop). Lze přizpůsobit dle domluvy.

Minimální (případně i maximální) počet účastníků programu:

5 - 25 osob (min. ze 2 různých oddílů)

Potřebné materiálně-technické zabezpečení k zajištění od organizátora:

výhodou jsou vlastní výtisky stezek a soubory "Skautská stezka pro oddílové rady", ale není to podmínkou.

Kolik týdnů/měsíců dopředu je min. potřeba na rezervaci programu:

2 měsíce

Poznámka:

Upřednostňujeme místa, kde se vedoucí v budoucnu nedostanou na jinou vzdělávací akci (tím myslíme kvalifikační kurz, Elixír, regionální seminář, rádci a rádkyně na rádcovské kurzy, apod.) - například z rodinných či kapacitních důvodů

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám znalostní bázi vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. A budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.