( Aktuální )
Zveřejněno 20. 3. 2023
Michal Peroutka (Pérák)
KÚJ – koordinátor vzdělávání
michal.peroutka@skaut.cz

Skautská stezka - jak na ni?

Anotace programu:

V programu se seznámíte se skautskou stezkou v její upravené podobě. S čím konkrétně stezka pomáhá ve skautské výchově? Proč je dobré ji v oddíle mít? Jak přesně funguje její plnění? A jak vlastně stezku používat? Dle domluvy je možné si na programu vyzkoušet například zábavné plnění úkolů stezky, zavedení stezky do oddílu, plánování schůzky, akce i celého roku se stezkou apod. Můžeme se bavit o tom, jak na vzdělávacích akcích předávat kompetence spojené se stezkou a výchovnými nástroji. Program je možné propojit s programem "Skautské odborky".

Forma provedení:

lektor online/​všichni online (POUZE ONLINE)

Cílová skupina:

výchovní zpravodajové a vzdělavatelé - preferujeme

vedoucí oddílů, oddílové rady, rádci - lze domluvit

Předpokládaná časová dotace programu:

1 hodina (základní představení) - 2,5 hodiny (praktické ukázky a workshop). Lze přizpůsobit dle domluvy.

Počet účastníků programu:

6 - 24 osob

Potřebné materiálně-technické zabezpečení k zajištění od organizátora:

výhodou jsou vlastní výtisky stezek a soubory "Skautská stezka pro oddílové rady", ale není to podmínkou.

Kolik týdnů/měsíců dopředu je min. potřeba na rezervaci programu:

2 měsíce

Poznámka:

Program záměrně cílí na výchovné zpravodaje a vzdělavatele, kteří ve svých jednotkách a na svých akcích mohou know-how "jak pracovat se stezkou" předávat dál.

Lze domluvit online program i pro vedoucí, ale upřednostňujeme místa, kde se vedoucí v budoucnu nedostanou na jinou vzdělávací akci (tím myslíme kvalifikační kurz, Elixír, regionální seminář, rádci a rádkyně na rádcovské kurzy apod.) - například z rodinných nebo kapacitních důvodů.

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám Křižovatku vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. Doporučujeme vyplnit kontakt, obzvláště, pokud očekáváš reakci. Budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.