....

Chyba na stránce: Začínám s vedením oddílu - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/zacinam-s-vedenim-oddilu?autologin=1"

Začínám s vedením oddílu

Začínám s vedením oddílu

Razítko na dekretu ještě nestačilo uschnout nebo se vůdcovský odznak blýská na kroji už nějaký ten čas. Ale teď přišla ta skutečná chvíle, kdy začínám s vedením oddílu.

Pozor, v článku je zmíněn Teepek, což byl webový projekt zaměřený na cílovou skupinu skautek a skautů a oblast podpory rádců. 1. 7. 2018 byl Teepek uzavřen a již není dostupný. Funkci podpory rádců převzal částečně Rádcovský rozcestník (https://radce.skaut.cz).

Převzetí oddílu:

Každý přebírá oddíl v jiné situaci. Někdo se na vedení dlouhodobě připravuje a předávání probíhá postupně, další do toho spadne ze dne na den. Pro každého je tak na počátku důležité něco jiného. Zamysli se, co je pro Tebe jako pro nového vedoucího aktuálně nejvýznamnější a na to se soustřeď.

Oddílová rada:

Je důležité si promyslet, v jakém stavu je oddílová rada. Zda jsi sám a máš mladší rádce, kteří vedou družiny nebo je vás v oddílové radě několik. Pokud fungujete jako tým, rozdělte si oblasti, které budete mít na starost. Vedoucímu oddílu to ulehčí práci a bude fungovat jako koordinátor činnosti a dohlížet na správné plnění úkolů.

Nezapomínej na rozvoj přátelských vztahů a příjemné atmosféry v oddílové radě. Má to dopad na mladší členy a celý oddíl.
Poskytuj svému týmu dostatek příležitostí k osobnímu rozvoji, aby se naučili něco nového. Přiděluj úkoly vhodným lidem. Když to nepůjde – je lepší změnit úkol než člověka. Více podnětů najdeš v článku Jak na spokojenou oddílovou radu.

V oddíle se dále vzdělávejte: vyjeďte na nějaký kurz nebo využijte e-learning
Pořádejte pravidelné oddílové rady, kde vyřešíte aktuální situace pro fungování oddílu. Setkávejte se, i když akutně nemusíte nic řešit.

Krom oddílové rady existuje spousta lidí, která může při vedení oddílu pomoct. Rozhlédni se a oslov bývalé členy oddílu (střediska), aktivní rodiče nebo přátele a známé.

Rádcové

Rádcové (ti kteří vedou družiny a připravují program) jsou nezbytnou součástí oddílu. Ujisti se, že všemu rozumí a chápou. Dohlížej na kvalitu programu – osobně navštěvuj schůzky, setkávej se s rádci a povídej si s nimi o tom, poskytuj jim rady a s přípravou schůzek pomáhej.

Mnoho zajímavých podnětů k najdeš také v článku k družinovému systému nebo přímo v příručce Družinový systém.

Umožni jim vzdělávat se, vyjet na nějaký rádcovský kurz - více na http://krizovatka.skaut.cz/oddil/vzdelavani/kvalifikace-oddil/1016-radcovsky-kurz-oddil

Více o podpoře rádců je pak na adrese http://krizovatka.skaut.cz/oddil/program/skauti-skautky/skauti-skautky-podpora-radcu

Členové oddílu

Zajímej se o to, jak fungují družiny. Jaký mají program, zda jsou vztahy mezi dětmi přátelské. Ohlídej negativní vlivy a špatné situace (nevhodné chování, šikana). Vytvářejte v oddíle bezpečné a příjemné prostředí. Nezapomínejte na budování/udržování družinové (oddílové) identity. Mějte a používejte pokřiky, symboly, barvy atd.

Udržujte dostatečný počet členů – pořádejte nábory

Program pro vlčata a světlušky
Program pro skauty a skautky

Středisko:

Tvůj oddíl je součástí střediska. Zjisti, jaká pravidla u vás fungují. Jaké informace předává oddílový vedoucí střediskovému a naopak. Informuj se, kdy probíhají střediskové rady a účastni se jich.

Zajištění fungování oddílu:

Základem pro fungování oddílu je pravidelná činnost. Zajisti, aby probíhaly pravidelné družinové schůzky – že je má kdo vést (rádcové) a že se mají kde uskutečnit (klubovna).

Naplánujte akce – přespání, výlety, výpravy. Účastněte se akcí pořádaných vaším střediskem, okresem. Vyjíždějte na akce pro celý kraj nebo celorepublikové. Jezděte na závody a jiné příležitostné akce. Vyvrcholením každoroční činnosti je letní tábor.

Rodiče: Informuj rodiče o změně ve vedení oddílu. Záleží, jaké vztahy s nimi máte: můžete uspořádat speciální schůzku spojenou s aktivitami, nebo je informovat emailem. Předej jim kontakt na sebe (nového vedoucího), komunikuj s nimi a odpovídej na všechny dotazy.

Administrativa: Pracuj se skautISem, kde je přehledně zpracována databáze členů. Aktualizuj údaje o členech oddílu, kontakty na ně a na rodiče. Dbej na zásady práce s osobními údaji. Více informací: http://krizovatka.skaut.cz/oddil/personalistika-rizeni-admistrativa/evidence-clenu

Majetek: Ujisti se, že pro svou činnost máte dostatek materiálních prostředků a zázemí. Udržuj klubovnu a její vybavení funkční. Informuj se na stav finančních prostředků ve střediskové pokladně.

Kam dál:

Teepek – skautský web s nápady na programy, určený především pro skauty
Skaut.cz - web s přehlednými informacemi o organizaci pro veřejnost, můžeš se inspirovat zejména v tom, jak představit oddíl a skaut rodičům nebo kamarádům
Databáze her Hranostaj
Skautský odbor - určený pro podporu vůdců a dětí výchovné kategorie skautů a skautek
Odbor vlčat a světlušek - určený pro podporu vůdců a dětí výchovné kategorie světlušek a vlčat

Užitečné kontakty:

Vedoucí tvého střediska
Kancelář ústředí Junáka – napiš na skaut@junak.cz, rádi Ti poradí a pomohou.
Krizové číslo Junáka 737 205 520 a článek http://krizovatka.skaut.cz/organizace/krizova-komunikace/krizovy-manual-pro-vudce
Poradna odboru Skauting pro všechny pro pomoc připráci s dětmi se specifickými potřebami.

začátekzáří
září/říjen
říjen/listopad

uspořádání náboru
výběr tábořiště
odevzdání hlášení skutečnosti táborů

prosinec
prosinec/leden
leden/únor

příprava registrace v oddílech
odevzdání registrace (nejpozději 31.1.)
vize tábora, téma táborové hry

březen
březen/duben
duben
duben/květen
duben/květen
květen
květen/červen
červen

rozdání předběžné přihlášky natábor s termínem a místem
přihlášení hlídek na Svojsíkův závod(SZ)/Závod vlčat a světlušek (ZVaS)
svátek sv. Jiří – patrona skautů a skautek
základní kola SZ/ZVaS
příprava tábora
odevzdání předběžných hlášenek táborů
připravený program tábora
krajská kola SZ/ZVaS

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 3356x

Práce s článkem

4
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu