....

Chyba na stránce: Chcete se rozvíjet? Nabízíme koučování. - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/zpravodajstvi/1044-vzdelavani-koucovani?autologin=1"

Chcete se rozvíjet? Nabízíme koučování.

Chcete se rozvíjet? Nabízíme koučování.

Junák hledá pro pilotní projekt koučování 20 činovníků, kteří mají chuť rozvinout svůj osobní potenciál ve skautingu prostřednictvím procesu koučování. Přečtěte si víc.

foto/obrázek poskytl(a): Eliška Hanzlová

Koučink pomáhá člověku podniknout konkrétní kroky k dosažení jeho vize, cíle nebo přání. Kouč lidem neradí, jak mají věci dělat, ale prostřednictvím dobře kladených otázek je vede k tomu, aby sami našli to nejlepší řešení. Témata pro koučování přináší člověk sám a kouč ho provází v jejich zpracování a uchopení.

Společnost Koučink Centrum nabídla Junáku spolupráci s cílem šířit myšlenku koučinku jako metodu sloužící k osobnímu i profesnímu rozvoji. V roce 2014 chceme spolupráci vyzkoušet formou pilotního projektu, a pokud se setká s ohlasem na obou stranách, budeme pokračovat. Činovníkům v Junáku se tak otevírá možnost vyzkoušet si tuto službu za velmi vstřícných podmínek a posunout se tak ve svém osobním růstu na poli skautingu.

Pro pilotní projekt hledáme 20 činovníků, kteří chtějí koučování vyzkoušet. Chceme, aby skupina byla průřezem různých rolí a pozic v Junáku, tedy vedoucích krajů, okresů a středisek, vedoucích oddílů, výchovných zpravodajů, zástupců ústředních orgánů, vedoucích roverských kmenů, ale třeba i rádců (15+). Ti všichni se mohou do projektu přihlásit.

Co zapojení znamená:

  • Rozmyslet si, s jakým tématem nebo tématy chcete do procesu koučování vstoupit. Smyslem projektu je zaměřit se na váš rozvoj v prostředí skautingu, ale není to nezbytné. Od zaměření tématu (skautské / profesní nebo osobní) se ovšem odvíjí cena za koučování – viz dále. Škála skautských témat může být velmi různá, pro představu např. Jak si vybrat a vychovat nástupce, Jak dobře spolupracovat se svým zástupcem, Jak řídit svůj čas věnovaný skautingu, Jak vyřešit nějakou konfliktní situaci, Jak řídit svůj tým, Jak dlouho to chci ještě dělat, Chci nebo nechci převzít oddíl/středisko?, Jak mám motivovat svůj tým k činnosti?… Možností je opravdu mnoho. Pro lepší představu najdete na konci článku možné návrhy skautských a osobních témat ke koučování.
  • Vybrat si z nabídky Koučink Centra svého kouče (ideálně místně příslušného) a zahájit s ním proces koučování. Ten trvá zpravidla 4 – 6 měsíců, s koučem se setkává klient ideálně osobně, popř. prostřednictví skypu apod. dle domluvy na hodinových setkáních. Interval mezi jednotlivými setkáními se pohybuje zpravidla kolem 14 dnů. Projekt bude zahájen v září, nejpozději v říjnu (dle zájmu zapojených a času, kdy se projekt kapacitně naplní).
  • Počítat s finančními nároky, které s sebou koučování nese. Cena za jedno setkání s koučem je následující: 100,– Kč v případě, že tématem koučování bude osobní rozvoj v prostředí skautingu, 200,– Kč v případě, že kouč bude za klientem dojíždět, 500,– Kč v případě, že téma, které klient přináší, je z prostředí jeho osobního nebo profesního života. (Ceny 100,– a 200,– Kč za schůzku jsou dotované kouči, kteří se na projektu podílí s Junákem a Koučink Centrem. Cena ve výši 500,– Kč odráží třetinu běžné ceny koučů na trhu, je určena pouze pro členy Junáka. Standardní cena koučování na trhu je 1.500,– Kč a více.
  • Podílet se na zhodnocení pilotního projektu Junáka formou vyplnění dotazníku popř. formou rozhovoru po skončení procesu koučování.

Pokud si myslíte, že koučování vám může pomoci a máte chuť to zkusit, pište na e-mail vzdelavani@skau­t.cz, uveďte své jméno, přezdívku, kontakt a pozici, na které v Junáku působíte. Přihlašování je otevřeno nejpozději do konce srpna nebo do naplnění kapacity. V případě potřeby budeme ze zájemců vybírat tak, aby byla průřezová a naplnila potřebu pilotního projektu. Na stejný kontakt lze poslat jakékoliv dotazy, které by vás v souvislosti s projektem napadly.

Pokud ještě nevíte a chcete se o koučinku dozvědět více, čtěte dále nebo se podívejte na stránky Koučink Centra (www.koucinkcen­trum.cz), kde lze najít užitečné a zajímavé informace.

Na váš zájem se těší

Bára Tichavová – Rozárka,

zpravodajka VRJ pro vzdělávání


Koučink Centrum o koučinku říká

Koučink pomáhá klientovi podniknout konkrétní kroky k dosažení jeho vize, cíle nebo přání. Koučink Centrum vnímá koučink nejen jako profesi, ale i životní postoj a filozofii, záleží mu na šíření dobrých myšlenek o této metodě, a proto považuje pole koučinku jako jakýsi „švédský stůl“, na kterém si klient může vybrat pro sebe, pro svou osobnost a firmu toho nejlepšího kouče. Je však dobré si uvědomit, že koučink je samostatná disciplína, která se od dalších metod rozvoje výrazně odlišuje svým přístupem ke klientovi, procesy a nástroji, které využívá. Kouč neradí, co má klient dělat a jak to má dělat.

Podstata koučování je v tom, že díky dobře kladeným otázkám si klient dělá „jasno“. Díky tomu je pak schopen a ochoten kvalitně se rozhodovat o dalším postupu, a za toto rozhodnutí přijímá plnou zodpovědnost. Kvalitní rozhodování následně přispívá k vysoké kvalitě a kvantitě výsledků při zachování dalších klíčových parametrů naší výkonnosti, jako jsou rozvoj a radost. Kouč lidem neradí, jak mají věci dělat, ale vede je k tomu, aby sami našli to nejlepší řešení.

Dobrý kouč pokládá správně zvolenou otázku v čase, kdy ji koučovaný potřebuje slyšet, aby se posunul. Podle potřeb klienta k nim harmonicky vybírá i další nástroje a metody rozvoje tak, aby se klient posunoval co nejrychleji. Základním nástrojem koučinku jsou otázky, dále kouč může čerpat i z dalších různorodých zdrojů, jako je neurolingvistické programování, nauka o fungování mozku, škálování a další.

Přínos koučinku je zejména v tom, že klient objevuje, rozvíjí a posiluje svůj vlastní potenciál, získává větší důvěru ve své síly, větší jistotu ve svých rozhodnutích a odvahu přijmout zodpovědnost za svůj život. Z výzkumů ICF vyplývá, že koučink konkrétně pomáhá například k vyšší pracovní výkonnosti, lepšímu využití času, získání vyššího sebevědomí, zlepšování mezilidských vztahů a komunikačních schopností, lepšímu vyvážení pracovního a soukromého života.

Možná témata pro koučování

Obavy z povýšení, Přetíženost, Časové skloubení skautingu, práce a osobního života, Problémy v komunikaci, Zvýšit výkonnost, Chybí opora, Chybí pocit uznání, Spokojenost mých spolupracovníků, Zlepšení vztahů, Plánování projektu, Příprava na důležitou schůzku, Zvládání emocí, stresu, konfliktů, Budování přirozené autority, Komunikace s rodiči, Zvládnout změny, Jak udělat správné rozhodnutí, strach z rozhodnutí, Workoholismus, Zvýšení sebevědomí, Problémy v rodině, Chci se naučit jazyk, Možnost seberealizace, Finanční situace, Chybí životní rovnováha, Ubíjí ho současná situace, Udělat něco pro své zdraví, Změnit životní styl, Změnit návyky, Být šťastný, Změna zaměstnání, Ujasnění priorit.

logo

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu