Logo

Strategie 2022 – práce s jednotlivými prioritními tématy

Jaké jsou nejbližší další kroky s prioritními tématy Strategie? Jak se můžu zapojit?

foto/obrázek poskytl(a): Martin Křivánek

Strategická prioritní témata

Náčelnictvo Junáka schválilo v červnu Strategii Junáka do roku 2022. Celý Strategický dokument je ke stažení zde

Bylo také vybráno pět prioritních témat do první vlny realizace:

Co se teď stane s prioritními tématy?

Každé toto téma má či bude mít svého garanta, který má na starosti koordinaci práce na daném tématu.

Na úvod bude potřeba si dobře vyjasnit, co vlastně dané téma znamená – proběhne diskuze na internetu (ke každému tématu bude zveřejněn na křižovatce odkaz na sdílený dokument), následovaná schůzkou, jejíž výstupem bude podrobné zadání obsahující popis aktuálního stavu oblasti, cílového stavu, koho se téma dotýká, jaké indikátory chceme sledovat.

Každé téma bude následně naplňováno formou jednotlivých projektů – například “vznikne nový vzdělávací kurz”, “bude připravena metodická příručka”, “proběhne setkání s výměnou zkušeností”. Tyto projekty budou mít jasně daný výstup a časování, do kdy mají proběhnout.

Diskuze k jednotlivým tématům bude započata v nejbližších týdnech, samotné schůzky k tvorbě zadání potom proběhnou v průběhu září a října.

Jak se můžu zapojit?

Aby byly výstupy jednotlivých prioritních témat opravdu užitečné, je třeba, aby vycházely z názorů a zkušeností co nejvíce lidí. Je třeba řešit opravdové problémy, se kterými se setkáváme v běžné oddílové činnosti.

Zapoj se proto do diskuzí k jednotlivým prioritním tématům (budou vždy oznámeny na křižovatce), a pokud budeš moci, přijeď i na schůzku, kde bude vznikat podrobné zadání. Každý nový pohled pomůže.

Chceš-li být informován o Strategii pravidelněji či máš chuť pomoci, ozvi se – martin.krivanek@ju­nak.cz

Strategie bude tak užitečná, jak moc našich společných názorů a úsilí do jejího naplňování vložíme.

logo

Práce s článkem

1
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.
Copyright © 2014-2015 Junák - český skaut, z. s.
Český WEB s.r.o. | Internetová agentura