....

Chyba na stránce: Zážitkové aktivity na Richtrových boudách - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/zpravodajstvi/1123-zazitkove-aktivity-na-richtrovych-boudach?autologin=1"

Zážitkové aktivity na Richtrových boudách

Zážitkové aktivity na Richtrových boudách

Zvu vás na kurz zážitkových her a aktivit plný ukázek, inspiračních sehrávek a příkladů motivací, zaměřený na získání praktických dovedností a zkušeností.

Hned na začátku nové skautské sezóny vám nabízím kvalitní akci, která by mohla řadu z vás zaujmout a hlavně vám přinést spoustu inspirace do skautského roku 2014/2015.

Kurz se koná 11. až 14. 9. 2014, zahájení ve čtvrtek ve 12.00, ukončení v neděli v 16.30. Místem konání je Učební středisko Richtrovy boudy v Peci pod Sněžkou, zařízení Národního institutu pro další vzdělávání, pod jehož hlavičkou se kurz koná v rámci udržitelnosti projektu Klíče pro život. Hlavním lektorem je František Frodo Serbus z brněnského oddílu A-TOM Kasiopea. Dotovaná cena pro cílovou skupinu, do níž patří i členové Junáka, činí 1390 Kč (pro ostatní pak 4200 Kč).

Program zahrnuje úvod do problematiky, historii a současnost a základní pojmy zážitkové pedagogiky. Seznámíte se s tím, kdy používat zážitkové aktivity, jaké jsou metodické základy, výhody a rizika jejich využití. Důraz bude kladen na výběr aktivit s ohledem na vzdělávací cíl a objektivní i subjektivní podmínky. Kromě problematiky pomůcek a technických prostředků pro zážitkové akce bude značný prostor věnován různým druhům motivace účastníků včetně propagace. Dalším velkým blokem kurzu bude uvádění zážitkových aktivit a akcí, výklad pravidel, řízení a sledování průběhu, adekvátní ukončení a vyhodnocení aktivity, reflexe, sestavení plánu vedení reflexe a různé druhy reflexních technik. Náležitý prostor bude věnován také Logistice, plánování akce, zajištění bezpečnosti, rizikům a jejich prevenci. Nepřijdete ani o téma tvorby nových aktivit a adaptace zážitkových prvků do stávajících vzdělávacích programů. Přihlašování se děje elektronicky ve Vzdělávacím modulu (VM), kde rovněž najdete všechny potřebné informace o kurzu i potřebné kontakty. Pokud nejste ve VM registrováni, učiňte tak, obdržíte jméno a heslo, pod kterými vstoupíte do systému. Poté klikněte na název kurzu a vyplňte vstupní evaluační dotazník vzdělávací akce. Dále si vytiskněte přihlášku, tu potvrzenou vedoucím organizace + razítkem vysílající organizace pošlete poštou na adresu organizátora akce. Bez potvrzené přihlášky by Vám nemohla být poskytnuta sleva.

Platbu lze provést v hotovosti při zahájení kurzu nebo převodem na účet na základě faktury vystavené NIDV. V případě, že nebudete platit v hotovosti, fakturační údaje zašlete na e-mail organizátorky. Fakturační údaje musí obsahovat přesnou adresu trvalého bydliště účastníka (v případě platby konkrétní osobou) přesnou fakturační adresu + IČ (v případě platby vysílající organizací, ve vašem případě skautského střediska). Faktura Vám bude vystavena po ukončení kurzu.

Sluníčko

Svatava Šimková, NIDV

logo

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu