....

Chyba na stránce: Připravovaná nová Křižovatka | Informace o dalším postupu - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/zpravodajstvi/1128-pripravovana-nova-krizovatka-informace-o-dalsim-postupu?autologin=1"

Připravovaná nová Křižovatka | Informace o dalším postupu

Připravovaná nová Křižovatka | Informace o dalším postupu

Kolem připravované nové Křižovatky se otevřela velká debata. Jaký je další postup v její přípravě a zavádění do života?

Jak možná víte, otevřela se kolem připravovaného záměru navázat přístup do nové verze Skautské křižovatky na členství Junáka a posílit tak její charakter jako nástroje vnitřní komunikace v organizaci velká debata. K tématu nové Křižovatky byly v uplynulých týdnech ústředím Junáka zveřejněny články Nová Křižovatka bude jen pro členy, Nová Křižovatka podruhé – otázky a odpovědi nejen k uzavření a Zapojte se do testování připravované nové skautské křižovatky! Představujeme testovací beta verzi. a pod každým z nich se objevily argumenty k možným pozitivům i negativům plánovaného postupu.

Smyslem tohoto krátkého textu není diskutovat pro a proti jednotlivých variant, ale sdělit, jaký bude další postup.

Výkonná rada připravuje novou Křižovatku jako uzavřený personalizovaný komunikační systém pro členy organizace, a to v souladu s hrubým záměrem potvrzeným Náčelnictvem před několika lety. VRJ nyní zohledňuje do dalšího postupu všechna vyjádření, která se objevila pod jednotlivými články na Křižovatce, stejně jako argumenty zaslané v e-mailech nebo jinak zveřejněné a VRJ dostupné. Zároveň bude o tématu diskutovat na svém nejbližším zasedání i Náčelnictvo, které původní záměr potvrdilo v jiné době a v jiném složení. Právě i vedení Náčelnictva vyjádřilo v uplynulých týdnech přesvědčení, že téma je třeba znovu podrobit diskuzi.

Ústřední orgány Junáka ve svém rozhodnutí zohlední každý relevatní argument, který v diskuzi zazněl. Je možné, že původní záměr přejít ze staré Křižovatky na novou (která již nyní běží v testovací funční beta verzi na http://beta.krizovatka.skaut.cz) tak neproběhne dle původního plánu na podzim tohoto roku, ale později. Stejně tak je možné, že původní záměr navázat přístup k informacím na členství v Junáku bude pozměněn.

O rozhodnutí bude skautská veřejnost informována na Skautské křižovatce s odpovídajícím předstihem před jeho realizací.

Za dosavadní věcnou diskuzi a oponenturu děkujeme.

Ondřej Peřina - Jerry
zpravodaj VRJ pro IS/ICT a organizaci
e-mail: ondrej.perina­@junak.cz

Petr Vaněk - Permoník
manažer komunikace Junáka
e-mail: petr.vanek@junak.cz

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 957x

Práce s článkem

3
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

8 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu