....

Chyba na stránce: Strategie 2022 – společná tvorba zadání tématu Dostupné vzdělávání - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/zpravodajstvi/1141-strategie-2022-spolecna-tvorba-zadani-tematu-dostupne-vzdelavani?autologin=1"

Strategie 2022 – společná tvorba zadání tématu Dostupné vzdělávání

Strategie 2022 – společná tvorba zadání tématu Dostupné vzdělávání

Je u nás v kraji dostatek vzdělávacích kurzů? Máme možnost jet na vzdělávací kurz kdykoliv během roku? Umíme zapojit do vedení oddílů ochotné vedoucí, kteří začínají se skautingem až v pozdějším věku a mají zkušenosti odjinud? Máme možnosti distančního vzdělávání? Víme jaká je poptávka po vzdělávacích kurzech? Jaké kurzy nám chybí?

foto/obrázek poskytl(a): Martin Křivánek

Započaly práce na pěti prioritních tématech, které byly vybrány k první vlně realizace. Více detailů k postupu je v článku Strategie 2022 – práce s jednotlivými prioritními tématy .

Jako první bude rozpracováno téma Dostupné vzdělávání. Ostatní prioritní témata budou následovat v příštích týdnech. Garantem tohoto tématu je Rozárka (Barbora Tichavová, zpravodajka VRJ pro vzdělávání).


Strategický dokument toto téma definuje takto:

Záměr: Umožňujeme našim členům kvalitní, místně a časově dostupné vzdělání.

Cílový stav: Existují časově nenáročné kvalitní kurzy s podporou distančních metod, byla provedena anaýza jejich přínosu. Je sledována místní i finanční dostupnost akcí, kvalitní kvalifikační kurzy jsou ve všech regionech, nabídka je srovnatelná s poptávkou, zkoušky jsou dostupné po celý rok (i před prázdninami).


Aby bylo možné s tématem dobře pracovat je třeba dobře popsat aktuální stav oblasti, cílový stav, a vymyslet náměty na projekty, kterými se toto téma může naplnit.

Toto proběhne ve dvou krocíchsdílená diskuze po internetu a osobní schůzka.

Diskuze nad konkrétním zadáním tohoto tématu probíhá v tomto sdíleném dokumentu – zapoj se do ní! Budeme rádi za všechny podněty. Psát podněty můžeš do neděle 7. září.

Následně proběhne schůzka, na které bude na základě sepsaných podnětů finalizována podoba podrobného zádání tématu – to následně schválí VRJ a Náčelnictvo. Tato schůzka proběhne v pondělí 8. září, v Brně, v 17:30. Přesné místo bude upřesněno. Cesta bude proplacena a bude zajištěna i možnost přespání pro mimobrněnské. Bude možnost se zúčastnit i po skypu.

Pokud vás toto téma zajímá, zúčastněte se této schůzky – napište Setovi či Rozárce.

Děkujeme za vaše zapojení, Strategie bude jen tak užitečná, kolik různých podnětů se v ní sejde.

A na závěr – ještě jednou zopakování – zapojte se do diskuze v tomto dokumentu .

Děkujeme za vaše zapojení, Strategie bude jen tak užitečná, kolik různých podnětů se v ní sejde.

Rozárka – Barbora Tichavová, zpravodajka VRJ pro vzdělávání, bara.tichavova­@gmail.com

Set – Martin Křivánek, vedoucí Strategického odboru, martin.krivanek@ju­nak.cz

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 627x

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu