....

Chyba na stránce: Pozdrav starosty Junáka do nového skautského roku - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/zpravodajstvi/1150-pozdrav-starosty-junaka-do-noveho-skautskeho-roku?autologin=1"

Pozdrav starosty Junáka do nového skautského roku

Pozdrav starosty Junáka do nového skautského roku

Milé sestry, milí bratři,

léto je za námi a s ním i mnoho stovek skautských táborů a desítky vzdělávacích kurzů. To jsou nejen spousty zážitků, upevněných přátelství a získaných dovedností, ale také spousty hodin a dní, které jste věnovali Vy, vůdkyně a vůdcové, roveři a roverky a vůbec všichni, kdo přispěli k tomu, že se letošní tábory vydařily, jak se vydařily. Děkuji Vám za vloženou energii, odhodlání a službu myšlenkám skautingu!

Stojíme na prahu nového skautského roku. Ten loňský byl v mnohém významný. Valný sněm Junáka rozhodl o novém názvu organizace, našem zakotvení ve světových skautských organizacích, schválil nové Stanovy a posunul kupředu Strategii 2022. A stalo se i něco dalšího, neméně zásadního. Počet skautek a skautů v Česku se přehoupnul přes 50 tisíc, v trendu, který pokračuje již po několik let a díky němuž se naše členská základny zvýšila za posledních 8 let o celou jednu čtvrtinu.

Teď, když stojíme na začátku nového skautského roku, na začátku více než dvou tisíc nových oddílových roků po celé zemi, je třeba všímat si nejen velkých čísel, ale především každé jedné skautky i budoucí světlušky, každého budoucího benjamínka i skauta, který na táboře dostal „červenou šňůru“. Nyní je čas dobře rozmyslet, co všechno můžeme udělat pro to, aby skautský rok, který je před nimi, byl ten nejúžasnější, který zatím zažili. Anebo, v případě těch „budoucích“, co udělat pro to, aby cítili, že přidat se ke skautům je to nejlepší, co mohou udělat. Že je právě ve skautských oddílech čekají výborní kamarádi a spousta dobrodružství.

Pokud sledujete média, jistě jste zaregistrovali, že do prvních tříd nastupuje opět víc dětí než v minulém roce. Je třeba být připraveni na zájem dětí a rodičů o skauting, tento zájem podporovat a vycházet mu vstříc. Dělejme i v tom roce, který právě společně otevíráme, ten nejlepší skauting, a nenechávejme si to pro sebe.

Hodně zdaru a díky za Vaši skautskou službu!

Josef Výprachtický – José2
starosta
 
logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 556x

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu