....

Chyba na stránce: Přehled publikací a tiskovin tak čerstvých, že na nich ještě málem ani nestačil uschnout tiskařský inkoust - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/zpravodajstvi/1168-prehled-publikaci-a-tiskovin-tak-cerstvych-ze-na-nich-jeste-malem-ani-nestacil-uschnout-tiskarsky-inkoust?autologin=1"

Přehled publikací a tiskovin tak čerstvých, že na nich ještě málem ani nestačil uschnout tiskařský inkoust

Přehled publikací a tiskovin tak čerstvých, že na nich ještě málem ani nestačil uschnout tiskařský inkoust

Teprve od prvního dne nového skautského roku si můžete ve skautském internetovém obchodě kupovat nové publikace Skautský oddíl, Skautské odkazy a Stanovy Junáka. Pro reprezentativní skautskou korespondenci jsme také nechali dotisknout dříve vyprodané sady dopisních obálek.

Vězte, že tento článek je opravdu jen přehledový. Nebojte se, že bychom vám novinky nepředstavili tak důkladně, jak si to zaslouží. Především pak Skautskému oddílu, jedné z vlajkových publikací, bude věnována speciální pozornost. Ale to zase příště. Sledujte Křižovatku :)


Knihy Skautský oddíl a Skautské odkazy se poprvé exkluzivně ukázaly veřejnosti v rámci oslavy začátku skautského roku – Junáckého vyplutí (pořádal Skautský institut poslední srpnový den). Těsně před touto premiérou publikace teprve doputovaly z tiskárny. Rychlé přesuny knih z jednoho místa na druhé proto připomínaly takovou knižní „akci kulový blesk“.


Upozornění k novinkám: Stanovy budou rozeslány s nejbližším vydáním časopisů všem vůdcům oddílů a vedoucím organizačních jednotek Junáka. Skautské odkazy budou rozeslány spolu s časopisy vůdcům oddílů mladších členů.

MEDAILONKY NOVINEK

SKAUTSKÝ ODDÍL
Sto let se ve skautských oddílech schází tisíce kluků a holek se svými vedoucími, aby prožívali společná dobrodružství a budovali přátelství na celý život. Dva z nich – 2. a 5. pražský oddíl – fungují dodnes. Většinu svého času byly výkladní skříní skautingu a inspirací pro stovky dalších společenství. Dlouho byly také spojeny s význačnými vůdci a spisovateli – Jaroslavem Foglarem a Jaroslavem Novákem – kteří Dvojku a Pětku desítky let vedli. Jejich činnost ilustruje obecné principy, na kterých stojí dobrý oddíl, i dobu, v níž se nacházeli. Kniha obsahuje více než šest set většinou neznámých fotografií a dokumentů. Kupte si!
SKAUTSKÉ ODKAZY
Hlavní poselství této příručky zní: skautská historie není nuda! Jsou to především příběhy lidí odehrávající se v kulisách moderních dějin. Publikace určená především pro vůdce oddílu volně navazuje na metodickou řadu Nového skautského programu. Nabízí přehledně zavedené i nové cesty, jak zaujmout historií skauty napříč věkovými kategoriemi. Dále motivuje k využití příběhů skautských pamětníků zveřejněných na webu Skautského institutu A. B. Svojsíka v programu oddílu, ale měla by také napomoci k setkávání mezi skautskými generacemi. Kupte si!
STANOVY JUNÁKA
Znění nových stanov ke stažení. Valný sněm Junáka v Litomyšli schválil 29. března 2014 nové stanovy Junáka, které nabývají účinnosti dne 14. června 2014. Od tohoto dne se tedy naše organizace novými stanovami řídí. Stanovy nově zavádějí činovnický slib, přinášejí změnu formulace skautské výchovné metody, možnost zastávání některých funkcí nezletilými – dle určení Náčelnictvem, a řadu dalších změn, reagujících na nový občanský zákoník (vznik jednotek, ručení, zánik členství aj.). Kupte si!
SADA 10 KS HLAVIČKOVÝCH OBÁLEK DL
Dopis napsaný na hlavičkovém papíře, který také nabízíme v eshopu, je samozřejmě nejlepší vložit do obálky opatřené taktéž hlavičkou – tj. znakem z jedné strany a logem s nápisem „skauting pro život“ ze strany druhé. Dříve vyprodané obálky jsme nechali dotisknout a vy si je nyní můžete opět objednávat. Kupte si!

VÍCE NA: skaut.cz/obchod


Za TDC
Tomáš Vovsík
redaktor interní komunikace Junáka

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 356x

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu