....

Chyba na stránce: Strategie 2022 – společná tvorba zadání tématu Podpora činnosti výchovných zpravodajů - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/zpravodajstvi/1187-strategie-2022-spolecna-tvorba-zadani-tematu-podpora-cinnosti-vychovnych-zpravodaju?autologin=1"

Strategie 2022 – společná tvorba zadání tématu Podpora činnosti výchovných zpravodajů

Strategie 2022 – společná tvorba zadání tématu Podpora činnosti výchovných zpravodajů

Máte ve středisku výchovné zpravodaje? Co dělají? A co by měli dělat? Mají se výchovovní zpravodajové kde vzdělávat?

foto/obrázek poskytl(a): Martin Křivánek

Započaly práce na pěti prioritních tématech, které byly vybrány k první vlně realizace. Více detailů k postupu je v článku Strategie 2022 – práce s jednotlivými prioritními tématy .

Již bylo rozběhnuto téma Dostupné vzdělávání. Právě teď se rozbíhá i téma Vzdělanost hospodářských a organizačních činovníků ( zapoj se do diskuze i tam ).


Strategický dokument toto téma definuje takto:

Záměr: Vybudujme síť aktivních výchovných zpravodajů (VZ) na všech úrovních organizace. Definujme jasně poslání VZ jako podpory oddílových vůdců na poli výchovném, vzdělávacím a personálním. Připravme přímou podporu výchovných zpravodajů – metodika, setkávání, koučování. Funkce výchovného zpravodaje bude prestižní a jeho působení se kladně promítne na kvalitě oddílové činnosti.

Cílový stav: Junák má stabilní a širokou síť výchovných zpravodajů, jako metodických a personálních pomocníků vůdců oddílů. Existují náplň činnosti, pravidelné možnosti setkávání a další přímá podpora, zpětná vazba na činnost VZ i na projekty podpory. Zpravodajové mají zjevný přínos pro střediska i oddíly. Daří se příprava nástupců i předávání funkcí v rámci organizačních jednotek.


Garantem tohoto tématu je Rozárka (Barbora Tichavová, zpravodajka VRJ pro vzdělávání).

Aby bylo možné s tématem dobře pracovat je třeba dobře popsat aktuální stav oblasti, cílový stav, a vymyslet náměty na projekty, kterými se toto téma může naplnit.

Toto proběhne ve dvou krocíchsdílená diskuze po internetu a osobní schůzka.

Diskuze nad konkrétním zadáním tohoto tématu probíhá v tomto sdíleném dokumentu – zapoj se do ní! Budeme rádi za všechny podněty. Psát podněty můžeš do středy 8. října.

Následně proběhne schůzka, na které bude na základě sepsaných podnětů finalizována podoba podrobného zádání tématu – to následně schválí VRJ a Náčelnictvo. Tato schůzka proběhne v neděli 12. září, v Brně, v 17:00. Přesné místo bude upřesněno. Cesta bude proplacena a bude zajištěna i možnost přespání pro mimobrněnské. Bude možnost se zúčastnit i po skypu.

Pokud vás toto téma zajímá, zúčastněte se této schůzky – napište Setovi či Rozárce.

Děkujeme za vaše zapojení, Strategie bude jen tak užitečná, kolik různých podnětů se v ní sejde.

A na závěr – ještě jednou zopakování – zapojte se do diskuze v tomto dokumentu .

Děkujeme za vaše zapojení, Strategie bude jen tak užitečná, kolik různých podnětů se v ní sejde.

Rozárka – Barbora Tichavová, zpravodajka VRJ pro vzdělávání, bara.tichavova­@gmail.com

Set – Martin Křivánek, vedoucí Strategického odboru, martin.krivanek@ju­nak.cz

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 264x

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu