....

Chyba na stránce: Strategie 2022 – společná tvorba zadání tématu Vzdělanost organizačních a hospodářských činovníků - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/zpravodajstvi/1188-strategie-2022-spolecna-tvorba-zadani-tematu-vzdelanost-organizacnich-a-hospodarskych-cinovniku?autologin=1"

Strategie 2022 – společná tvorba zadání tématu Vzdělanost organizačních a hospodářských činovníků

Strategie 2022 – společná tvorba zadání tématu Vzdělanost organizačních a hospodářských činovníků

Máme vzdělávání pro vedoucí středisek, okresů a krajů? A hospodáře? Mají si kde sdílet zkušenosti? Co by střediskovým vedoucím pomohlo? Co by měli umět?

foto/obrázek poskytl(a): Martin Křivánek

Započaly práce na pěti prioritních tématech, které byly vybrány k první vlně realizace. Více detailů k postupu je v článku Strategie 2022 – práce s jednotlivými prioritními tématy .

Již bylo rozběhnuto téma Dostupné vzdělávání. Právě teď se rozbíhá i téma Podpora činnosti výchovných zpravodajů ( zapoj se do diskuze i tam) ).


Strategický dokument toto téma definuje takto:

Záměr: Zvyšme vzdělanost činovníků ve vedení organizačních jednotek (OJ), hospodářů, revizorů.

Cílový stav: Existuje vzdělávání pro činovníky rad OJ – vedoucí, hospodáře, revizory. Toto vzdělávání vede ke zjednodušení a zkvalitnění práce pro OJ a je hojně využíváno – většina činovníků v radách OJ vzdělání má.


Garantem tohoto tématu je Bořek (Bořek Slunéčko, hospodářský zpravodaj VRJ).

Aby bylo možné s tématem dobře pracovat je třeba dobře popsat aktuální stav oblasti, cílový stav, a vymyslet náměty na projekty, kterými se toto téma může naplnit.

Toto proběhne ve dvou krocíchsdílená diskuze po internetu a osobní schůzka.

Diskuze nad konkrétním zadáním tohoto tématu probíhá v tomto sdíleném dokumentu – zapoj se do ní! Budeme rádi za všechny podněty. Psát podněty můžeš do středy 8. října.

Následně proběhne schůzka, na které bude na základě sepsaných podnětů finalizována podoba podrobného zádání tématu – to následně schválí VRJ a Náčelnictvo. Tato schůzka proběhne ve čtvrtek 16. října, v Praze, v 17:30. Přesné místo bude upřesněno. Cesta bude proplacena a bude zajištěna i možnost přespání pro mimobrněnské. Bude možnost se zúčastnit i po skypu.

Pokud vás toto téma zajímá, zúčastněte se této schůzky – napište Setovi či Bořkovi.

Děkujeme za vaše zapojení, Strategie bude jen tak užitečná, kolik různých podnětů se v ní sejde.

A na závěr – ještě jednou zopakování – zapojte se do diskuze v tomto dokumentu .

Děkujeme za vaše zapojení, Strategie bude jen tak užitečná, kolik různých podnětů se v ní sejde.

Bořek – Bořek Slunéčko, hospodářský zpravodaj VRJ pro vzdělávání, borek.slunecko­@junak.cz

Set – Martin Křivánek, vedoucí Strategického odboru, martin.krivanek@ju­nak.cz

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 669x

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu