Logo

Blíží se termín podání žádostí o dotace

Na obzoru jsou hned dva termíny. Žádosti o podpoření projektů pro neorganizovanou mládež se odevzdávají do 6.10. a žádosti o podporu sportovních akcí pro veřejnost se odevzdávají do 8. 10.

Dotace MŠMT na akce pro neorganizovanou mládež mají termín odevzdání 6. října 2014

V rámci tohoto programu můžete žádat na akce, které děláte pro veřejnost, jako jsou dětské dny, strašidelné lesy, dny otevřených kluboven, jarmarky apod. Jednou z podmínek je uspořádání alespoň dvou akcí pro veřejnost během roku 2015.

Další informace najdete ve směrnici k žádostem o dotace 2015.

Dotace MO na sportovní akce pro veřejnost mají termín odevzdání 8. října 2014

Ministerstvo obrany vyhlásilo dotační program, ve kterém můžete získat finanční prostředky na sportovní akce pro veřejnost. Uzávěrka je 8. října 2014.

Cílem programu je napomáhat k získání speciálních dovedností a návyků týkajících se branně bezpečnostní problematiky, rozvoji fyzické zdatnosti obyvatelstva a rozšíření nabídky sportovních aktivit. Program podporuje projekty NNO, které slouží zejména k uspořádání jednotlivých sportovních a branných akcí pro veřejnost.

Obecně

Vyplněné žádosti shromažďujeme na skaut@junak.cz vždy k danému termínu. Potom je doplníme o zbylé náležitosti a za Junák jako celek podáme. Jednotky samostatně neodevzdávají projekty přímo na ministerstvo, ale jen přes ústředí.

 

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 834x

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.
Copyright © 2014-2015 Junák - český skaut, z. s.
Český WEB s.r.o. | Internetová agentura