....

Chyba na stránce: Pravidla Svojsíkova závodu pro ročník 2015 - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/zpravodajstvi/1248-pravidla-svojsikova-zavodu-pro-rocnik-2015?autologin=1"

Pravidla Svojsíkova závodu pro ročník 2015

Pravidla Svojsíkova závodu pro ročník 2015

Pro ročník 2015 zůstávají pravidla Svojsíkova závodu stejná jako v roce 2013. Žádné zásadní změny pravidel nebyly potřeba, a proto je možné soustředit nyní pozornost zejména na kvalitu základních a krajských kol, na které pravidla kladou důraz především.

Je tedy možné již nyní zahájit potřebné kroky pro konání tohoto ročníku závodu, zejména pak hledání pořadatelů základních a krajských kol. Doporučujeme si pravidla závodu před novým ročníkem připomenout (zejména ze strany pořadatelů a krajských rad), protože i když se nemění, tak přinášela v minulém ročníku dílčí změny, které nemusí být ještě zcela zažité.

Pro usnadnění příprav upozorňujeme na hlavní informace týkající se termínů, úkolů pro kraje/okresy a webu závodu.

Termíny pro ročník 2015 jsou následující:

 • Základní kola se konají v termínu od 1. 3. do 10. 5. 2015. Základní kola mohou být jednodenní nebo vícedenní akcí (záleží na rozhodnutí pořadatele). Základní kola musí být vyhlášeny (založeny na webu Svojsíkova závodu) nejpozději na konci února 2015.
 • Krajská kola se konají od 22. 5. do 21. 6. 2015 Krajská kola musí být minimálně dvoudenní akcí (tj. s minimálně jedním přespáním). Krajská kola musí být vyhlášeny (založeny na webu Svojsíkova závodu) nejpozději na konci března 2015.
 • Celostátní kolo se bude konat v září 2015 a bude vyhlášeno nejpozději nejpozději na konci května 2015.

 

Co dělat jako „krajpán“ nebo krajský výchovný zpravodaj?   

 • Najít pořadatele (hlavního realizátora) krajského kola, např. stanovit velitele krajského kola závodu, který nalezne hlavního rozhodčího, veřejná výzva pro hledání pořadatele…
 • Zajistit, aby se určil co nejdříve termín pro krajské kolo, aby bylo možné počítat s termínem ze strany pořadatelů i ostatních krajských akcí.
 • Zajistit, aby se krajské kolo co nejdříve (nejpozději na konci března) objevilo mezi zaregistrovanými koly na webu Svojsíkáče.
 • Ověřit si, že střediska podřízená přímo kraji mají kam jet na základní kolo, příp. iniciovat uspořádání nějakého základního kola.
 • Zajistit, že krajské kolo bude mít min. stejnou nebo vyšší kvalitu než kola základní (mělo by tedy plně využívat možností, které nový závod nabízí).
 • Upravit si případně postupový klíč ze základních kol tak, aby počet družin v krajském kole byl organizačně únosný (pokud toto situace na kraji vyžaduje vzhledem k příliš malé či příliš velké účasti na krajském kole).
 • Poskytnout základním kolům v rámci svých možností dotační, metodickou či jinou podporu pro zajištění konání či kvality závodu.

 

Co dělat jako „okrespán“ nebo okresní výchovný zpravodaj?

 • Zajistit, že podřízená střediska mají kam jet na základní kolo.
 • V případě, že se okres rozhodne pořádat základní kolo, tak stanovit velitele základního kola závodu, který nalezne hlavního rozhodčího (hlavního realizátora) závodu.
 • Zajistit, aby se určil co nejdříve termín pro základní kolo, aby bylo možné počítat s termínem ze strany pořadatelů i ostatních krajských akcí.
 • Zajistit, aby se základní kolo co nejdříve (nejpozději na konci února) objevilo mezi zaregistrovanými koly na webu Svojsíkáče.

 

Web Svojsíkova závodu

Web závodu je dostupný na adrese www.skaut.cz/svojsikac nebo www.skautskezavody.cz. Pro ročník 2015 zůstává stejný web závodů jako v roce 2013 (a ZVaS 2014), nicméně došlo již k mnoha opravám, testování a doladění tak, aby se neopakovaly problémy s webem, které bohužel doprovázely minulý ročník. Pro budoucí ročníky řešíme, jak ještě lépe zpracovat web závodu, aby byl více intuitivní na používání, nicméně bude k dispozici až pro ročníky pozdější než 2015.

K pokládání dotazů a řešení problémů s ústředním štábem Svojsíkova závodu je možné využívat kontaktní adresu svojsikac@skau­t.cz.

Děkujeme za vaši podporu při pořádání dalšího ročníku Svojsíkova závodu. Tento tradiční závod přináší nejen možnost soutěžit mezi jednotlivými družinami a setkávat se v rámci okresu či kraje, ale je zejména důležitou součástí výchovného programu, v rámci kterého přispívá ke zlepšování fungování družinového systému a jako takový má důležité místo v činnosti vašeho střediska / okresu / kraje.


Za VRJ Ondřej Kupka – Dick, zpravodaj VRJ pro program

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 1041x

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu