Logo

Zrušené časopisy, platnost kvalifikací a související e-maily ze skautISu

Obdrželi jste dnes zprávu, že vám byl ve skautISu ukončen odběr časopisu? Nebo že vám právě končí nebo dokonce skončila platnost některé kvalifikace? Nevěšte hlavu, skautIS pouze čistí údaje v databázi a pro jistotu informuje jeho uživatele o všech změnách. Touto cestou doplňujeme upřesňující informace a vysvětlení.

Zrušený odběr časopisů

V souvislosti s právě nasazenou novou verzí skautISu (v noci z 9. na 10. října 2014) došlo k odstranění chyb v časopisech. Konkrétně jsme odebrali záznam o objednaném časopise v případě, že:

Nárok na časopis zdarma je určen pouze pro příslušnou registrační kategorii „s časopisem“. V opačném případě je sice možné časopis objednat, ale osoba/jednotka ho bude muset uhradit. (Středisko objednávku časopisu musí autorizovat, a teprve pak začne časopis chodit, a následně na konci roku středisko obdrží fakturu).

Doporučujeme všem, kdo chtějí odebírat časopis zdarma, aby se registrovali v rámci registrace 2015 v příslušné registrační kategorii s časopisem zdarma a uhradili příslušný registrační poplatek. Ten je sice nepatrně vyšší, nicméně stále výhodnější, než objednávka časopisu nad rámec registrace za doplatek.

Přehled odebíraných časopisů, autorizovaných i neautorizovaných časopisů naleznete u příslušné jednotky na kartě „Časopisy“ v přehledné tabulce. Upozorňujeme, že každý objednaný časopis nad rámec registrace nebo placený časopis, musí být nejdříve autorizován osobou v roli „Vedoucí/administrátor střediska“. Bez autorizace nebudou časopisy zasílány.

Končící platnost kvalifikace

Jedná se o novinku ve skautISu, která hlídá platnost kvalifikací. Tato funkce se hodí zejména pro zdravotníky táborů, u kterých je třeba pravidelně obnovovat platnost kvalifikace. Nikdy se tak nestane, že by zdravotník nevěděl o prošlé kvalifikaci.

skautIS nově upozorňuje 6 měsíců před vypršením doby platnosti kvalifikace a podruhé 6 měsíců před termínem, ve kterém je možné si kvalifikaci obnovit (nikoli absolvovat celý kurz znovu).

Kvalifikace zdravotníků letních táborů

Platnost zdravotnického kurzu je dle příslušné směrnice 4 roky. Po uplynutí této doby má osoba ještě 2 roky na to, aby absolvovala doškolovací kurz, který kvalifikaci prodlouží o další 4 roky. V případě, že osoba neabsolvuje doškolovací kurz, ztrácí nárok na prodloužení a musí absolvovat celý 40 hodinový zdravotnický kurz.

Toto se nevztahuje na osoby s kvalifikací získanou na základě praxe, např. lékaři, studenti lékařských fakult po 3. ročníku apod. V jejich případě není příslušná kvalifikace ve skautISu evidována a v táborové hlášence se do poznámky uvede, že osoba vlastní civilní kvalifikaci (poznámka se automaticky propisuje do dalších let).

Pokud vám nyní dorazila zpráva s upozorněním na končící či již prošlou kvalifikaci, zkontrolujte si, zda daná kvalifikace neměla špatně zadaná data platnosti (mohlo jít také o starší záznamy, které neměly správné datum). V případě nesrovnalostí v termínech nebo při zjištění, že nemáte získanou kvalifikaci vůbec do skautISu zanesenu, stačí u své osoby u dané kvalifikace kliknout na odkaz “Nahlásit chybu”, případně požádat o přidání nové kvalifikace, ke které přiložíte scan dekretu.

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 529x

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.
Copyright © 2014-2015 Junák - český skaut, z. s.
Český WEB s.r.o. | Internetová agentura