....

Chyba na stránce: Inspirujte se úspěšným provedením náboru, který dal dokonce vzniknout nové družince - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/zpravodajstvi/1294-inspirujte-se-uspesnym-provedenim-naboru-ktery-dal-dokonce-vzniknout-nove-druzince?autologin=1"

Inspirujte se úspěšným provedením náboru, který dal dokonce vzniknout nové družince

Inspirujte se úspěšným provedením náboru, který dal dokonce vzniknout nové družince

Vždy je velmi potěšující, když člověk vidí, jak se někdo s vervou a nadšením pustí do projektu, který pak nese zasloužené ovoce. Tohle je přesně ten případ! Ale co vám budeme povídat, přečtěte si autentické vyprávění přímo z první ruky od těch, kteří tento ukázkový nábor organizovali.

Zpráva z náboru 2. oddílu Balnsko

Celý tento náš počin začal na střediskové akci pro veřejnost – Autodráha openair. Zde jsme rozdávali letáky, které byly pozvánkou na Den otevřených dveří a oken ve skautské klubovně, tedy na náš nábor. Ten se konal 26. září 2014, od 15 do 18 hodin.

Myšlenkou tohoto odpoledne bylo ukázat novým potencionálním skautům, jak to u nás vypadá a jak to u nás chodí. Takže jsme otevřeli brány naší klubovny dokořán a nachystali pro příchozí zábavné odpoledne s těmito stanovištěmi: Luštění nebo Stopovaná, Gumičky, Deskovky, Oheň, Hry, Skautské dovednosti. Po příchodu, děti dostaly průvodku s tabulkou úkolů.

Na stanovišti Luštění nebo Stopovaná si mohly obejít vytyčenou trasu kolem přehrady, jednodušší trasa byla koncipována jako stopovaná pro menší děti, starším dětem sloužila druhá trasa – Luštění. Po projití jim příslušel poklad.

Stanoviště Gumičky se nacházelo uvnitř naší klubovny, děvčata z družinky Chameleonek učily příchozí náramky z gumiček, které jsou v současné době velmi populární.

Na stanovišti Deskovky se hráli Horolezci, u Skautských dovedností se zatloukaly hřebíky a na Hrách se děti bavily všemožnými sportovními a běhacími kratochvílemi.

Avšak největším tahákem byl Oheň. Zde se opíkali hadi, tedy ne skuteční hadi, ale těsto, které je na opíkáček natáčeno dokola a v našem oddíle se pro tuto pochutinu ujal název hadi.

Po absolvování úkolů na stanovištích bylo dítě odměneno obtiskem tiskátka do své průvodky.

Kromě výše uvedených stanovišť byly pro návštěvníky přichystány výstavy našich kronik a deníků, dále fotogalerie a ručně vytvořený model našeho tábořiště.

A jak vlastně celý nábor dopadl?

Získali jsme 2 děti do stávající družiny Surikat. Avšak jako skutečný úspěch považujeme to, že se nám podařilo získat 4 malé děti, které vytvoří úplně novou družinku. 6. října měly první družinovku, všechny děti přišly, moc se bavily a hrdě si říkají Skřítci.


Za TDC
Tomáš Vovsík
redaktor interní komunikace Junáka
FACEBOOKOVÉ STRÁNKY TDC

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 760x

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu