....

Chyba na stránce: Jak se s novými stanovami změní usnesení k členským příspěvkům - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/zpravodajstvi/1308-jak-se-s-novymi-stanovami-zmeni-usneseni-k-clenskym-prispevkum?autologin=1"

Jak se s novými stanovami změní usnesení k členským příspěvkům

Jak se s novými stanovami změní usnesení k členským příspěvkům

Se změnou stanov se prolíná naše vnímání členství v okresech a krajích s tím, jak o něm stanovy mluví. Jsme tedy každý členem střediska, okresu (pokud ho máme), kraje i Junáka.

Dříve jsme mluvili v souvislosti s členskými příspěvky o odvodech například na okres a i usnesení okresu se potom týkalo odvodů. Nyní stanovy upravují členství a každý skaut je členem svého střediska, okresu, kraje i Junáka jako celku. Tím se změní usnesení, které okresy a kraje přijímají ohledně příspěvků, protože místo stanovení odvodu vybírají členské příspěvky do své jednotky.

Členy kraje jsou tedy všichni registrovaní v jeho okresech, jejichž členové jsou všichni registrovaní v jejich střediscích.

Usnesení při stanovování příspěvku pro kraje a okresy tedy bude znít například:

„Krajská rada Junáka stanovuje výši členského příspěvku na XY Kč.“

 

Středisko stanoví svůj příspěvek, a pokud chce schválit celkovou vybíranou částku, zmíní v usnesení i členské příspěvky pro nadřízené jednotky. Například:

„Středisková rada stanovuje výši členského příspěvku, který zahrnuje i členské příspěvky Junáka a nadřízených OJ, na XY Kč.“

 

Členské příspěvky můžete na středisku schválit a začít vybírat již nyní, nenechávejte je na poslední chvíli.

 

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 769x

Práce s článkem

2
kladných hlasů

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu