....

Chyba na stránce: Vyúčtování dotovaných akcí jednotek - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/zpravodajstvi/1335-vyuctovani-dotovanych-akci-jednotek?autologin=1"

Vyúčtování dotovaných akcí jednotek

Vyúčtování dotovaných akcí jednotek

Rok 2014 se nám pomalu blíží svému konci, se kterým je úzce spojeno zúčtování se statním rozpočtem tedy vyúčtování poskytnutých dotací. Termín vyúčtování je měsíc po skončení akce. Pro akce konané po 15. 11. je nejpozdější termín pro odevzdání vyúčtování 15. 12. 2014.

Termín se týká těchto dotovaných akcí:

  • Vzdělávací akce
  • Opravy a údržba staveb
  • Celostátní akce
  • Akce pro neorganizovanou mládež

Veškeré formuláře a pokyn k dotacím pro rok 2014 si můžete stáhnout na křižovatce:

http://krizovatka.skaut.cz/stredisko/majetek-a-hospodareni/zdroje-financovani/dotace-z-msmt

Organizační jednotky vyúčtovávají provozní dotace dle pokynů své nadřízené jednotky (okres či kraj). Krajské provozní dotace je nutné na ústředí odevzdat nejpozději do 31. 12. 2014.

Nabízíme možnost zaslat vyúčtování dotací ke kontrole e-mailem, abychom předešli případnému vracení k opravě. Vyúčtování ke kontrole či případné vaše dotazy můžete posílat na e- mail: skaut@junak.cz nebo nás kontaktujte na tel.: 234 621 225. V případě, že využijete kontroly přes e-mailovou adresu, zasílejte papírové vyúčtování až po potvrzení správnosti. Předejdete tak zbytečnému posílání tam a zpět.

Nejčastěji se vyskytující chyby ve formuláři for_dot_v2:

  • účel použití např. materiálu musí být rozepsaný (např. látky, barvy na látky, provázky)
  • nelze dotovat dárky, odměny a ceny
  • součet dotovaných položek (např. materiálu) nesmí převýšit navrhovanou hodnotu uvedenou v žádosti o dotaci (platí jen pro dotace na neorganizovanou mládež)
  • do vyúčtování nepatří různé zkratky typu aj., atd. či oblíbené „ …“
  • formulář dot_v1 musí obsahovat 2 podpisy: od vedoucího jednotky a od člena revizní komise
logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 1392x

Práce s článkem

3
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu