....

Chyba na stránce: ILŠ Stříbrná řeka 2015 - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/zpravodajstvi/1400-sr-ils-2015?autologin=1"

ILŠ Stříbrná řeka 2015

ILŠ Stříbrná řeka 2015

Působíš ve skautském vzdělávání a jsi členem týmu pořádajícího lesní kurz nebo jinou vzdělávací akci? Pak ti nabízíme zdokonalení se, získání nových znalostí, lektorských zkušeností a také instruktorskou kvalifikaci. To vše pod zavedenou značku na poli skautského vzdělávání – na Stříbrné řece.

Stříbrná řeka pořádá v roce 2015 osmý po sobě jdoucí ročník instruktorské lesní školy, kde budoucí instruktory učíme zejména praxí. Přijímáme pouze nízký počet zájemců (nejvýše 6) se záměrem poskytnout účastníkům maximálně individuální přístup. Účastníci naší ILŠ se stávají po dobu jednoho ročníku součástí týmu připravujícího ČLK a VLK: od jarní plánovací porady instruktorů až po podzimní zkoušky VLK.

Společně se stálým týmem školy:

  • se budeš podílet na vzdělávacích blocích pro budoucí čekatele a vůdce,
  • připravíš velkou hru kurzu i menší hry, workshopy a fitky,
  • vyzkoušíš si vedení review,
  • zpracuješ odborný (vzdělávací) text,
  • jako přísedící budeš asistovat u čekatelské nebo vůdcovské zkoušky.

Kromě toho pro tebe budou připraveny vzdělávací programy zvyšující tvé instruktorské dovednosti v oblastech andragogiky, psychologie pro instruktory, dramaturgie akcí nebo instruktorské etiky a dalších. Nabídneme ti taky praktické know-how k organizačnímu a hospodářskému zajištění vzdělávací akce a pestrou paletu instruktorských zkušeností.

Termíny ILŠ Stříbrná řeka 2015:

  • Jarní porada: 6.-8.3.2015
  • Jarní víkend: 10.-12.4.2015
  • Letní porada: 5.-7.6.2015
  • Letní běh: 5.–16. 8.2015
  • Podzimní zkoušky: 2.–4.10.2015

Od účastníků naší ILŠ vyžadujeme vysoké nasazení a zapálení pro věc – spolu s námi jsou totiž spoluodpovědní za úspěch ročníku ČLK a VLK Stříbrná řeka 2015. Podmínkou absolvence je účast na všech výše uvedených částech ILŠ.

Přihlášky přijímáme v podobě stručného „skautského životopisu“ akcentujícího tvoji vzdělavatelskou praxi na e-mailu: johanek@centrum­.cz do 15. prosince 2014.

Více informací o skautské škole Stříbrná řeka najdeš na webu http://kurzy.stribrnareka.cz.

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 586x

Práce s článkem

1
kladných hlasů

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu