....

Chyba na stránce: Co bude na programu listopadového jednání Náčelnictva? - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/zpravodajstvi/1414-nj-se-sejde-o-poslednim-listopadovem-vikendu-co-bude-na-programu-jednani?autologin=1"

Co bude na programu listopadového jednání Náčelnictva?

Co bude na programu listopadového jednání Náčelnictva?

Náčelnictvo čeká od pátku 28. 11. do neděle 30. 11. mnohahodinové náročné jednání, oproti jiným zasedáním více zaměřené na Strategii 2022, které členové NJ budou věnovat podstatnou část programu.

Jednání začne už během pátečního večera. NJ se bude postupně zabývat Zprávou Náčelnictva, bude diskutovat o Vizi Náčelnictva (která by se měla stát součástí Plánu NJ) a projedná Zprávu o plnění usnesení Valného sněmu Junáka, jejímž prostřednictvím bude informovat o tom, jak ústředí orgány naložily s návrhy usnesení VSJ, které neprojednal Valný sněm (dle Usnesení XIV.VSJ/15 – viz Sněm 2014 – Usnesení).

 

V sobotu členy Náčelnictva čeká schvalování novely Organizačního řádu ve 2. čtení, pravděpodobně velmi živá a emociální diskuze a konečné rozhodování o Křižovatce (a jejím otevření či uzavření) nebo blok věnovaný VRJ – ať už se jedná o Zprávu výkonné rady či Plán VRJ na rok 2015. Diskutovat nepochybně budeme i nad materiálem k jednotnému vizuálnímu stylu Junáka (aktuální stav, cílový stav, harmonogram práce PS, předpokládaný rozpočet), který zahrnuje mj. i problematiku změny současného loga Junáka.

 

Nejvýznamnější bodem nedělního programu – vyjma bodů ke Strategii 2022 – bude jednání a schvalování Rozpočtu Junáka na rok 2015.

 

Strategie 2022 se odrazí jak v sobotním, jak i nedělním programu – v sobotu „úvodem“ k výběru prioritních témat na rok 2015, na který naváže nedělní stejně dlouhé pokračování; výstupem by měl být přehled témat, na jejichž rozpracování a naplňování bychom měli začít pracovat již během příštího roku. Dalším „strategickým“ bodem jednání bude schvalování zadání témat z 1. vlny priorit, kterou NJ schválilo na svém červnovém jednání – tedy Motivace činovníků, Vzdělávání hospodářských a organizačních zpravodajů, Podpora výchovných zpravodajů a Dostupné vzdělávání a nad kterými bude NJ diskutovat během nedělního dopoledne.

 

Máte-li jakýkoliv dotaz k blížícímu se jednání, ptejte se na e-mailu nacelnictvo@skaut.cz , rádi vám odpovíme.

 

Za PS NJ pro komunikaci

Lenka Šablová

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 991x

Práce s článkem

1
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu