....

Chyba na stránce: Náčelnický pozdrav k 25 letům svobodného skautingu - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/zpravodajstvi/1430-nacelnicky-pozdrav-k-25-letum-svobodneho-skautingu-aneb-skauting-potreti-a-naporad?autologin=1"

Náčelnický pozdrav k 25 letům svobodného skautingu

Náčelnický pozdrav k 25 letům svobodného skautingu

Před dvaceti pěti lety, 2. prosince 1989, se v pražské Městské knihovně sešly stovky skautských vůdců a vůdkyň z celé země. Jen dva týdny po demonstraci 17. listopadu tam všichni společně obnovili svobodný skauting. Po třech zákazech ze strany totalitní moci, jednou nacistické a dvakrát komunistické, po poslední vynucené pauze, která trvala dvě desetiletí, se skauting zvedl z popela, skoro jako bájný Fénix.

Už dávno nejsme v obnovovací fázi, naopak jsme zdravým, rozvíjejícím se společenstvím s jeho úspěchy a výzvami. Skautkám a skautům nabízíme moderní všestranný program, vzděláváme každoročně stovky vedoucích, o skautské oddíly se starají tisíce zapálených a obětavých žen a mužů všeho věku. Skautek a skautů trvale každoročně přibývá, letos jsme překonali členskou hranici 50 tisíc. Skauting je opět nedílnou a viditelnou součástí společnosti skrze činnost oddílů po celé zemi i skrze zapojení mnoha lidí formovaných skautskou výchovou do občanského života.

To neznamená, že by nebylo co zlepšovat. Opak je pravdou. Víme, že ani dnes není program dokonalý a je na něm třeba nadále průběžně pracovat. Usilovně se zamýšlíme nad dalšími změnami ve vzdělávání dospělých dobrovolníků, stejně jako hledáme cesty, jak je v jejich skautské službě podporovat. Letos přijatá Strategie 2022 je součástí úvah o tom, kam a jak chceme v následujících letech jít. A i když skautek a skautů přibývá, je naším úkolem neustále usilovat o oslovení těch, kteří si k nám – prozatím – cestu nenašli. Protože právě skrze dobrodružství a příležitosti k růstu, které nabízíme mladým lidem, děláme svět kolem sebe lepším. A proto tady přeci jsme.

Čtvrtstoletí nepřetržité činnosti ve svobodné společnosti je dobrým podnětem k reflexi a zamyšlení do budoucna. Ke snaze o co nejlepší skauting nás nezavazuje jen těch posledních pětadvacet let, ale i těch celých sto a pár, které jsme ušli, někdy zvesela a nahlas, jindy potají a bolestně, už od Antonína Benjamina. Také nás k ní ovšem zavazuje každá dívka a chlapec, kteří dnes nebo zítra zaklepou na naší klubovnu kdekoli a budou hledat dobrodružství a partu kamarádů. Jejich důvěra a velká očekávání nás zavazují především. Mysleme na ně v každém okamžiku!

Vzpomeňme v těchto dnech také na všechny, kteří skautingu zůstali věrní v dobách nesvobody, na ty, kteří skauting udrželi a obnovili pro další skautské generace. A až se potkáme na oddílových schůzkách, třeba na těch vánočních, nezapomeňme připomenout nejen těm nejmladším, že svoboda ani skauting nejsou samozřejmost.

Díky za Vaši skautskou službu, všechno dobré do dalších pětadvaceti a buďme připraveni!

Eva Měřínská – náčelní
Marek Baláš – Čiča - náčelník

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 675x

Práce s článkem

4
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu