....

Chyba na stránce: První vlna Strategie 2022 schválena Náčelnictvem, druhá startuje. Přečti si, co nového přineslo Strategii zasedání Náčelnictva a zapoj se do diskuze nad zadáním Interní komunikace. - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/zpravodajstvi/1461-prvni-vlna-strategie-2022-schvalena-nacelnictvem-druha-startuje-precti-si-co-noveho-prineslo-strategii-zasedani-nacelnictva-a-zapoj-se-do-diskuze-nad-zadanim-interni-komunikace?autologin=1"

První vlna Strategie 2022 schválena Náčelnictvem, druhá startuje. Přečti si, co nového přineslo Strategii zasedání Náčelnictva a zapoj se do diskuze nad zadáním Interní komunikace.

První vlna Strategie 2022 schválena Náčelnictvem, druhá startuje. Přečti si, co nového přineslo Strategii zasedání Náčelnictva a zapoj se do diskuze nad zadáním Interní komunikace.

Strategie 2022 má za sebou důležitý krok, zadání prvních čtyř témat, řešených od léta, schválila Výkonná rada i Náčelnictvo. Tím se zadání stávají platnými a začíná práce na jejich realizaci. Zároveň setkání Náčelnictva v Českých Budějovicích zvolilo další témata pro rok 2015.

Prioritní témata vybraná v červnu 2014 k první vlně řešení už mají jasné zadání. Jejich vytváření prošlo dlouhou cestu od výkopů, které připravili garanti. Diskutovali se v otevřeném dokumentu na webu, následně na schůzkách. Ze získaných podnětů vznikla zadání, která jsou nyní schválena a přichází fáze neméně náročná, a to jejich naplnění.

Jedná se o témata:

U tématu Interní komunikace byla právě uzavřena diskuze zadání na webu. Stále se však můžeš zapojit a zúčastnit se diskuzní schůzky ve čtvrtek 11. prosince od 17:30 v Praze. Naživo či po skypu.

Další důležitým závěrem ze zasedání Náčelnictva je výběr prioritních témat pro rok 2015. Pomyslnou „zelenou“ dostala tato témata:

  • Hodnocení kvality
  • Rozvoj, aktualizace a podpora výchovného programu
  • Výchova k nástupnictví
  • Získávání nemovitost
  • Soběstačnost a fundraising

Začíná tím hledání garantů témat a diskuze nad vytvářením zadání. Konkrétní postup můžete sledovat na webu Strategie 2022. Pokud tě nějaké z témat zaujalo a rád by ses zapojil(a), ozvi se na stategie@skaut.cz. Díky!

Tom Kozel

člen Strategického odboru

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 1345x

Práce s článkem

1
kladných hlasů

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu