....

Chyba na stránce: Bratr Pavel Trantina – Goblin se stal jedním z laureátů Ceny Přístav, kterou Česká rada dětí a mládeže uděluje za podporu mimoškolní činnosti. Gratulujeme. - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/zpravodajstvi/1464-bratr-pavel-trantina-goblin-se-stal-jednim-z-laureatu-ceny-pristav-kterou-ceska-rada-deti-a-mladeze-udeluje-za-podporu-mimoskolni-cinnosti-gratulujeme?autologin=1"

Bratr Pavel Trantina – Goblin se stal jedním z laureátů Ceny Přístav, kterou Česká rada dětí a mládeže uděluje za podporu mimoškolní činnosti. Gratulujeme.

Bratr Pavel Trantina – Goblin se stal jedním z laureátů Ceny Přístav, kterou Česká rada dětí a mládeže uděluje za podporu mimoškolní činnosti. Gratulujeme.

Laureátek a laureátů ceny ČRDM za letošní rok bylo celkem 11, v devíti případech obdrželi řádnou a ve dvou mimořádnou Cenu Přístav – a právě jejím nositelem se stal, spolu s armádním generálem Petrem Pavlem, také Pavel Trantina – Goblin, bývalý předseda ČRDM, v současné době zástupce České republiky v Evropském hospodářském a sociálním výboru, kde se specializuje se na oblast vzdělávání a zaměstnanosti mládeže, a předseda Evropské aliance pro dobrovolnictví.

Odměny v podobě umně zdobené „trosečnické“ láhve a pamětního listu předal všem vyznamenaným v prostorách Barokního refektáře v historickém jádru Prahy osobně ministr školství Marcel Chládek. Spolu s ním pogratulovali oceněným také radní pro sociální oblast a školství Irena Ropková a předseda ČRDM Aleš Sedláček.

 Cena ČRDM „Přístav“ je symbolickým výrazem uznání vysloveného představitelům veřejné správy a samosprávy na místní či regionální úrovni (nebo i zástupcům firem) za jejich přínos k rozvoji mimoškolní výchovy. Nositeli letošní řádné Ceny Přístav 2014 se dále stali: ředitel Odboru regionální přeshraniční spolupráce Ministerstva pro místní rozvoj (MMR) ČR Jiří Horáček, referent odboru evropské územní spolupráce MMR Josef Žid, generální ředitelka Hotelu Ibis Old Town Praha Iva Nešvarová, náměstek ostravského primátora pro resorty sociálních věcí, sport a volný čas Martin Štěpánek, zastupitel obce Jince Miroslav Maršálek, starosta obce Řepice Martin Vysoký, místostarostka obce Řepice Věra Mráčková, místopředsedkyně Senátu Miluše Horská a předseda Poslaneckého klubu KDU-ČSL Jiří Mihola.

Udělená Cena Přístav vlastně říká: přístup držitele či držitelky k navrhovatelům z řad dětských a mládežnických spolků je natolik vstřícný, že stojí za povšimnutí a může být v tomto ohledu vzorem ostatním.

Lenka Šablová, Kancelář ústředí Junáka

 

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 601x

Práce s článkem

1
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu