....

Chyba na stránce: Junák chystá nový celostátní projekt služby společnosti. Co byste měli vědět? Jak se zapojit? Čtěte první informace! - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/zpravodajstvi/1498-junak-chysta-novy-celostatni-projekt-sluzby-spolecnosti-co-byste-meli-vedet-jak-se-zapojit-ctete-prvni-informace?autologin=1"

Junák chystá nový celostátní projekt služby společnosti. Co byste měli vědět? Jak se zapojit? Čtěte první informace!

Junák chystá nový celostátní projekt služby společnosti. Co byste měli vědět? Jak se zapojit? Čtěte první informace!

V posledních dvou letech se vedení Junáka zabývalo otázkou skautských charitativních akcí na celostátní úrovni. Po dotazování v Sondách, na Křižovatce, diskuzích na VSJ 2014 a dalších krocích připravuje pilotní ročník nového projektu skautské služby společnosti. Čtěte dál, proč se tak děje, jak se zapojit do jeho příprav a jak se zapojit do jeho realizace. Přečtěte si úvodní informace, položte dotazy a přispějte do diskuze.

Dobrý skutek je jedním ze základních prvků skautské výchovy. Není složité z něj odvodit skautský zájem o okolí, o lidi v něm. Skautské oddíly i střediska v různé míře vstupují do svého okolí, aby nabídly svoji pomoc potřebnějším, pro roverský věk je služba jednoznačným imperativem. Junák dlouhodobě podporuje zapojení (nejen) oddílů do služby společnosti, ať skrze nástroje skautského programu, přes koordinaci povodňových aktivit, po celostátní charitativní akce. Těmi jsou v mnoha posledních letech tři akce: Postavme školu v Africe, Pomozte dětem (jinak též Skautské kuřátko) a Společně proti leukémii (dříve KAPKA). Dříve mezi těmito Junákem celostátně zastřešovanými akcemi byly i například Dny dobré vůle nebo Květinový den (do něhož se i nadále mnohá střediska zapojují) nebo v 90. letech projekt ve spolupráci s Tyfloservisem.

Všechny tři dosavadní hlavní charitativní akce Junáka slouží různými způsoby k zisku finančních prostředků pro důvěryhodné partnery v charitativní oblasti (Člověk v tísni, Nadace pro transplantace kostní dřeně, Nadace pro rozvoj občanské společnosti). Z přehledů zapojení skautských oddílů byl patrný dlouhodobý pokles zájmu o tyto akce (s nímž Společně proti leukémii v gesci Roverského odboru poslední tři roky intenzivně bojuje významným pozměňováním akce) a s ním související pokles finančního příspěvku pro partnerské organizace a jejich projekty. Z dotazování vyplynula jistá únava dosavadním formátem akcí coby podobně zaměřených celostátních projektů a vůle po změně. Mimo jiné se opakovaně ukázalo, že klesá zájem o akce sbírkového charakteru a je zájem o akce přímější služby společnosti ve vlastním okolí.

V návaznosti na výše uvedené schválila Výkonná rada záměr pilotního nového celostátního projektu skautské služby společnosti. Pilotní ročník proběhne v květnu 2015, přičemž v lednu se objeví na Křižovatce a následně i ve skautských časopisech informace pro zapojení jednotek.

Základní parametry pilotního ročníku nového projektu skautské služby veřejnosti

  • na celostátní úrovni zaštítění společným termínem, metodikou, značkou a propagací
  • jednotky si samy vymýšlejí aktivity, s přihlédnutím k potřebám okolí a možnostem jednotky
  • není určen konkrétní příjemce služby ani její konkrétní tematická oblast
  • je nabídnuto několik vzorových projektů, z nichž si jednotky mohou v případě zájmu vybrat


Hlavní cíle, s nimiž je pilotní ročník nového projektu skautské služby veřejnosti připravován:

  • posílení služby společnosti jako výchovného nástroje u všech výchovných kategorií
  • posílení aktivní spoluúčasti skautských oddílů a středisek na životě ve svém okolí
  • posílení role všech skautských výchovných kategorií na rozhodování o zacílení lokálního projektu
  • posílení vnímání skautingu jako významného činitele občanského života
  • posílení dobrého jména skautingu na veřejnosti

Projekt je inspirován mj. ve skautském zahraničí, kde podobné projekty, zaměřené na drobnou skautskou službu veřejnosti přímo v místě působení oddílu, v různé a různých formátech míře existují. K inspiracím pilotního ročníku projektu patří mimo jiné britský Community Week (The Scout Association), portugalských 48 horas voluntariado (Corpo Nacional de Escutas), bavorské 3 Tage Zeit für Helden (Bayrischer Jugendring), 72 hodin (Česká rada dětí a mládeže), Andělfest (Plzeň 2015). Jako inspirace slouží i mnohé stávající či minulé projekty pořádané jednotkami Junáka na místní úrovni.

Co znamená nový projekt skautské služby veřejnosti pro dosavadní celostátní charitativní akce Junáka? Společně proti leukémii pokračuje bez změn. Postavme školu v Africe a Velikonoční kuře nebudou Junákem nadále organizovány jako celostátní akce, ale a) bude možno v nich pokračovat bez Junáka jako prostředníka a b) je připravována cesta, aby mohly být do určité míry realizovány v rámci nového chystaného projektu. Dobrovolnické projekty realizované v rámci nového skautského projektu budou nahlášeny i do statistik 72 hodin pořádaných ČRDM.

Máte dotazy k připravovanému pilotnímu projektu? Položte je v tomto sdíleném dokumentu. Tam budou průběžně zodpovídány a následně využity pro další informování o projektu (na základě Vašich dotazů) na Křižovatce (a v časopisech) v lednu.

Máte podněty k připravovanému pilotnímu projektu? Chcete se podívat na navrhované možné projekty nebo doplnit své nápady (které mohou sloužit jako inspirace pro ostatní)? Zapojte se v tomto sdíleném dokumentu.

Chtěli byste se zapojit do dobrovolnického týmu chystajícího pilotní ročník? Ozvěte se e-mailem na petr.vanek@junak.cz a napište stručně, proč byste se rádi zapojili a co můžete nabídnout.

Jsme přesvědčeni, že oblast skautské služby společnosti je oblastí, která si zaslouží naši velkou pozornost. Pevně věříme, že význam skautské služby jako výchovného nástroje i s pomocí chystaného pilotního projektu zas o něco naroste!

Petr Vaněk - Permoník
manažer komunikace a projektů skautské služby veřejnosti

Skautský dobrý skutek 2015 | 15. až 24. květen 2015
www.skaut.cz/dobryskutek | dobryskutek@skaut.cz

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 1678x

Práce s článkem

14
kladných hlasů

Diskuse o článku

1 Názor
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu