....

Chyba na stránce: Miloš Zapletal - Zet oslavil 85 let! - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/zpravodajstvi/1547-milos-zapletal-zet-oslavil-85-let?autologin=1"

Miloš Zapletal - Zet oslavil 85 let!

Miloš Zapletal - Zet oslavil 85 let!

ZETE, BLAHOPŘEJEME TI a děkujeme Ti za to, co jsi pro skautky a skauty mnoha generací, a zdaleka nejen pro ně, udělal a nadále děláš. Přejeme Ti vše dobré a tiskneme Ti levici! Všichni najednou!

Znáte Hry v klubovně? No jasně! Celé generace (zdaleka nejen skautských) oddílů vyrostly na světově unikátních encyklopediích her (ve které skautské klubovně nenajdete třeba Hry v klubovně nebo Hry v přírodě?). Jejich autorem je, jak mnozí jistě vědí, Miloš Zapletal, skautským jménem Zet, sběratel, spisovatel knih pro mládež, skautský redaktor, lektor a vůdce, vydavatel a autor edice Skautských pramenů.

Miloš Zapletal se narodil 13. ledna 1930 v Prostějově.  Vystudoval tělovýchovnou fakultu v Praze, v Pardubicích vedl skautský oddíl. Jeho kniha Encyklopedie her vyšla kromě češtiny také v několika dalších jazycích.  Po znovuobnovení Junáka v roce vydával  edici Skautské prameny, přeložil některá díla E. T. Setona a působil jako editor některých knih Jaroslava Foglara. Založil a vedl skautský oddíl v Liberci. 

Více se o br. Zetovi se můžete dočíst v knize ZET, která vyšla před pěti lety a obsahuje sborníkové příspěvky, v nichž se autoři vyjadřují k různým aspektům Zetovy činnosti, a a úryvky autorem psaného životopisu, nazvané Pět životů. Sborník mapuje činnost a výchovné působení Miloše Zapletala, jeho spisovatelskou, editorskou a překladatelskou činnost, představuje ho jako sběratele a popularizátora her a poskytovatele inspirací k osobnostnímu růstu čtenářů jeho knih. Uzavírá ho kompletní bibliografie jeho díla.

Lenka Šablová, Kancelář ústředí Junáka

 

 

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 1066x

Práce s článkem

1
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

2 Názory
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu