....

Chyba na stránce: O víkendu proběhne 79. zasedání Náčelnictva. Jednat se bude třeba o logu nebo interní komunikaci - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/zpravodajstvi/1601-o-vikendu-probehne-79-zasedani-nacelnictva-prectete-si-o-cem-bude-nacelnictvo-jednat-a-o-jakych-tematech-budou-jeho-clenky-a-clenove-diskutovat?autologin=1"

O víkendu proběhne 79. zasedání Náčelnictva. Jednat se bude třeba o logu nebo interní komunikaci

O víkendu proběhne 79. zasedání Náčelnictva. Jednat se bude třeba o logu nebo interní komunikaci

 

V pátek 6. 2. se sejdou v nových prostorách Skautského institutu na Staroměstském náměstí nejen členové Náčelnictva, ale i zájemci z řad jeho pracovních skupin, odborů VRJ či skautských vzdělavatelů, aby se zúčastnili prezentace společnosti BCG (The Boston Consulting Group) a následné diskuze. Poradenská společnost The Boston Consulting Group v rámci pro-bono projektu (projekt zadarmo pro dobrou věc) věnovala Junáku měsíc času tříčlenného týmu, který se zaměřil mj. na externí pohled na Junák a jeho silné a slabé stránky, který bude hlavní náplní pátečního otevřeného jednání Náčelnictva.


Sobotní část jednání Náčelnictva proběhne ve skautském areálu Na Křížku a členy NJ čeká nejen časově náročný program.
Podobně jako na minulých zasedáních, se bude Náčelnictvo věnovat Strategii 2022 – tentokrát bude projednávat zadání tématu Interní komunikace a čeká ho diskuze o tzv. „těžkých otázkách“ strategie. Jejich položení a následné zodpovězení nám pomůže v tom, abychom si ujasnili, kam má strategie Junáka dovést a tedy i při prioritizaci jednotlivých témat strategie a jejich zadávání.
Strategie, konkrétně tématu Získávání nemovistostí) se dotýká i další z materiálů – Podpora nákupu táborových pozemků, v němž Výkonná rada předkládá NJ ke schválení návrh na navýšení finanční podpory na nákup tábořišť ze strany ústředí (ta jsou pak nabízena za nákupní cenu dál OJ).
 
Zajímavým bodem programu nepochybně bude diskuze k materiálu Změna loga Junáka, který navazuje na projednávání tématu na listopadovém zasedání. Více o tématu v článku Chystá se nová vizuální identita a logo Junáka. Proč?
 
Do 2. čtení (a tedy k finálnímu schválení) je předložen Řád ke změně názvu a novela Statutu ZvOJ SEV Kaprálův mlýn.
 
Dalšími body programu bude projednání tezí Statutu Skautského institutu A. B. Svojsíka – i zde se jedná o novelu již schváleného statutu, v níž se však odrážejí zásadní změny, ke kterým ve fungování Skautského institutu v uplynulém období došlo, a tezí novely Řádu k zakládání a rušení ZvOJ, jejím smyslem je jednak sladění řádu se stanovami a jednak zohlednění výstupů kontrol ZvOJ ze strany příslušné pracovní skupiny Náčelnictva, které proběhly v uplynulém období.
 
Náčelnictvo projedná také Zprávu Výkonné rady a bude se zabývat Vyhodnocením plánu VRJ na rok 2014. Podobně také v rámci Zprávy náčelníků a členů NJ zrekapituluje průběžný stav naplňování Plánu Náčelnictva a práci svých pracovních skupin za období od minulého jednání.
 
Jako poslední bod únorového jednání proběhne Hodnocení kvality Náčelnictva (po necelém roce práce) s tím, že NJ počítá s opakovaným hodnocením na konci volebního období. Výstupy pak budou jedním z podkladů k hodnocení práce Náčelnictva delegáty Valného sněmu.
 
Lenka Šablová, členka PS NJ pro komunikaci
logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 382x

Práce s článkem

3
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu