....

Chyba na stránce: Zákon o dětských skupinách. Jak se dotýká Junáka? - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/zpravodajstvi/1613-zakon-o-detskych-skupinach-jak-se-dotyka-junaka?autologin=1"

Zákon o dětských skupinách. Jak se dotýká Junáka?

Zákon o dětských skupinách. Jak se dotýká Junáka?

Od září 2014 je platný a účinný zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině, který upravuje podmínky péče o předškolní děti.
Zákon mj. ukládá všem osobám, které poskytují péči o předškolní děti, povinnou registraci k dětským skupinám a tedy i naplnění s tím souvisejících „podmínek pro poskytování služby péče o dítě v dětské skupině“ (hygienických, administrativních, odborné způsobilosti atd.).
Přes ujištění ze strany ministryně práce a sociálních věcí, že tomu tak nebude, by se zákon – a tedy i povinnost registrovat se jako dětská skupina (a naplňovat tak další s tím spojená ustanovení zákona), mohl podle některých výkladů vztahovat i na aktivity Junáka a jeho OJ s dětmi předškolního věku, tedy věkovou kategorií benjamínků.
Junák proto ve spolupráci s ČRDM, Člověkem v tísni, Asociací lesních školek a řadou dalších osob a institucí poukazoval již od počátku na nevhodnost navrženého a přes veškerou (nejen naši) snahu schváleného znění.

 

Aktuální situace

Podle § 25 zákona se osoby, které již před účinností zákona poskytovaly péči ve smyslu zákona, mají povinnost se zákonu přizpůsobit do 1 roku od jeho účinnosti (tj. od září 2015), do té doby požadavky zákona splňovat nemusí.

Junák spolu s ČRDM a dalšími subjekty vedou i nadále intenzivní politická i odborná jednání. V současné době je uzavřena politická dohoda významné části poslanců PČR, kterou se zavazují prosadit co nejdříve novelu zákona, která by změnila režim zákona z povinného na dobrovolný/volitelný (tedy z povinné na dobrovolnou registraci k dětským skupinám). Novelu nyní projednává Poslanecká sněmovna PČR, kde zatím prošla 1. čtením.
Věříme proto, že před koncem přechodné lhůty (září 2015) povinné podřízení se požadavkům zákona bude zrušeno.
 
Lenka Šablová
Kancelář ústředí Junáka
logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 1005x

Práce s článkem

2
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

4 Názory
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu