....

Chyba na stránce: Strategie 2022, Peníze na nákup táborových pozemků, Termín změny názvu či proces Změny loga … Jak Náčelnictvo rozhodlo a jaké jsou výstupy jednání? - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/zpravodajstvi/1616-strategie-2022-penize-na-nakup-taborovych-pozemku-termin-zmeny-nazvu-ci-proces-zmeny-loga-jak-nacelnictvo-rozhodlo-a-jake-jsou-vystupy-jednani?autologin=1"

Strategie 2022, Peníze na nákup táborových pozemků, Termín změny názvu či proces Změny loga … Jak Náčelnictvo rozhodlo a jaké jsou výstupy jednání?

Strategie 2022, Peníze na nákup táborových pozemků, Termín změny názvu či proces Změny loga … Jak Náčelnictvo rozhodlo a jaké jsou výstupy jednání?

Minulý víkend – 6. – 7. února – proběhlo v Praze 79. zasedání Náčelnictva, které začalo poněkud netradičně – nových prostorách Skautského institutu na Staroměstském náměstí. Zde od 20 hodin proběhla prezentace části výstupů, které jsou výsledkem spolupráce Junáka se společností The Boston Consulting Group v rámci jejích pro bono aktivit. Prezentace na téma „externí pohled na Junáka, jeho silné a slabé stránky“ a diskuzí k jejím jednotlivým částem se zúčastnili nejen členové Náčelnictva, ale i zájemci z řad odborů a širší skautské veřejnosti. 

Sobotní jednání proběhlo ve skautském areálu Na Křížku a členové Náčelnictva se, hned po projednání Zprávy náčelníků, členů a pracovních skupin NJ, začali věnovat projednávání materiálu Těžké otázky, který úzce souvisí se Strategií 2022. Tzv. těžké otázky (a především pak odpovědi na ně) mohou pomoci při rozhodování, jaký by měl Junák být v roce 2022, k jakým hlavním cílům chceme prostřednictvím strategie Junák směřovat a pomohou nám měřit, jak jsme úspěšní při jejím naplňování. Těžké otázky se jim říká proto, že je těžké se na nich shodnout a ještě těžší je najít na ně odpovědi. Zabývat by se jimi nemělo jen Náčelnictvo – bude na ně zaměřena část programu Setkání krajů s VRJ a náčelníky, můžete se jimi zabývat i vy – na setkáních, která uspořádá třeba váš kraj, okres či středisko. V krátké době najdete na stránkách Strategie 2022 návod, jak na to. Výstupy směřujte buď svým krajánkům v Náčelnictvu nebo strategickému odboru (kontakt martin.krivanek@junak.cz).

Se strategií také přímo souvisel materiál Zadání interní komunikace, které Náčelnictvo schválilo jako poslední z témat 1. vlny strategických priorit.

Dalším bodem programu byl materiál Změna loga Junáka, ke PS NJ pro jednotný vizuální styl doplnila materiály dle zadání z předchozího jednání Náčelnictva a NJ tak mohlo schválit proces, jakým proběhne výběr zpracovatele nového loga Junáka.

Po té následoval blok projednávání vnitřních předpisů Junáka – nejprve Náčelnictvo schválilo Řád ke změně názvu a tím i termín 1. dubna 2015, ke kterému se název změní, po té se zabývalo technickou novelou Statutu ZvOJ Kaprálův mlýn, kterou bez větší diskuze schválilo. Na diskuzi naopak došlo při projednávání tezí Řádu pro vznik a rušení ZvOJ, zejména pak při projednávání teze k možnosti přímého členství ve zvláštních organizačních jednotkách. Členové NJ schválili teze s tím, že k možnosti přímého členství bude předložen podrobnější materiál. Během projednávání tezí Statutu Skautského institutu A. B. Svojsíka se diskutovalo zejména nad posláním institutu (jak široký by měl mít SI záběr práce).

Další blok programu „patřil“ Výkonné radě – Náčelnictvo projednalo Zprávu VRJ za období prosinec – leden, zabývalo se Vyhodnocením plánu VRJ za rok 2014; připomínky k vyhodnocení budou zohledněny v nastavení plánů VRJ do budnoucna. Náčelnictvo také schválilo Závěrečnou zprávu k projektu Nový program a vyslovilo poděkování br. Kupkovi za vedení projektu a všem, kteří se na projektu během jeho realizace podíleli.

Dalšími body jednání byly Nákup pozemků Turnov, kdy po projednání Náčelnictvo souhlasilo s finanční podporou střediska Turnov při zajištění pozemků pod klubovnami a pozemků přiléhajících, a Podpora nákupu táborových pozemků, kde se Náčelnictvo rozhodlo o navýšení  finančních prostředků na nákup táborových pozemků ústředím o 800 tis Kč (v létě NJ schválilo částku ve výši 250 tis Kč, pozemky jsou obratem nabízeny za kupní cenu OJ Junáka).

Posledním bodem jednání bylo Hodnocení kvality NJ, kdy členové NJ společně – na základě individuálního hodnocení před vlastním jednáním – provedli (sebe)hodnocení kvality Náčelnictva. Ve výstupu se odrazila mj. skutečnost, že Junák nyní má (oproti minulému hodnocení) svoji dlouhodobou strategii a Náčelnictvo se jí průběžně a intenzivně zabývá.

Za PS NJ pro komunikaci
Lenka Šablová
logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 727x

Práce s článkem

3
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

3 Názory
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu