....

Chyba na stránce: 6 nápadů na projekty Skautského dobrého skutku 2015. Vymyslete ten svůj! - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/zpravodajstvi/1635-6-napadu-na-projekty-skautskeho-dobreho-skutku-2015-vymyslete-ten-svuj?autologin=1"

6 nápadů na projekty Skautského dobrého skutku 2015. Vymyslete ten svůj!

6 nápadů na projekty Skautského dobrého skutku 2015. Vymyslete ten svůj!

Je úklid podél řeky to jediné, co Vás napadne, když se řekne Skautský dobrý skutek 2015? I ten lze v rámci květnového pilotního ročníku (www.skaut.cz/dobryskutek) uspořádat, ale možností je nepočítaně. Přinášíme 6 oblastí, v nichž lze realizovat dobré skutky, a uvádíme pro inspiraci první tipy, co s oddílem či kmenem uskutečnit. Přečtěte si je a doplňte i vlastní nápady!

Další náměty si budete moci přečíst v chystané metodice, ale především si můžete sami vymyslet cokoli, co z pohledu Vašeho oddílu / kmene / střediska splňuje definici dobrého skutku a vyhovuje potřebám Vašeho okolí a Vašim schopnostem a možnostem.

Zdravotní oblast

Propagace dárcovství krve - Dospělí roveři a vedoucí mohou společně jít darovat krev nebo můžete dělat osvětu v rámci vašeho města a snažit se lidi přesvědčit, že dárcovství krve je nic nestojí a druhým zásadně pomůže. Můžete se spojit s místní transfúzní stanicí nebo třeba navázat na Společně proti leukémii! a propagovat (i) dárcovství kostní dřeně.

Oblast vzdělání

Férový piknik - Uspořádejte velkolepý piknik s fair trade výrobky a informujte všechny zúčastněné o tom, co fair trade je a jaký má smysl. Můžete se spojit s místním férovým obchodem nebo se inspirovat na webu NaZemi.

Oblast životní prostředí

Ptačí budky - Zjistěte, jací ptáci se ve vašem městě nejvíce vyskytují, jaké budky jsou pro ně vhodné, a vyrobte je. Najděte i vhodné místo, kam je zavěsit. V průběhu roku se můžete chodit dívat, zda je ptáci opravdu využívají. Spolupracovat můžete s místními ornitology, záchrannou stanicí živočichů nebo ochránci přírody.

Sociální oblast

Dopisy dětem - V rámci této činnosti můžete zapojit opravdu celý oddíl, od benjamínků, kteří mohou kreslit obrázky, až po rovery, kteří mohou mladším pomáhat s překladem. Vyberte si nějakou zem, kde se z důvodů války, živelné pohromy či chudoby nemají tak dobře jako my, a potěšte je svým dopisem. Nebo se můžete nechat inspirovat na http://www.amnesty.cz/maraton/.

Kulturní oblast

Projekce filmů festivalu Jeden svět - Domluvte promítání některého z filmů z festivalu Jeden svět, který je zaměřen na dokumenty týkající se lidských práv. Po promítání pozvete nějakého hosta a uspořádejte debatu na téma, kterého se váš film týkal. Podívejte se na http://www.jedensvet.cz/pit/.

Komunitní oblast

Lavičky do parku - Domluvte se s místní samosprávou, zda byste mohli do některého parku instalovat lavičky, případně houpačky či houpací sítě, které by lidé pak mohli využívat. Vymyslete vhodný druh, který dokážete postavit sami nebo s pomocí. Možná by se přidal někdo z rodičů, možná místní řemeslník podporující Vaše středisko.

Máte jiné nápady? Přidejte je!

A mnohem lepší? V to doufáme a těšíme se na ně! Přidávejte své nápady a tipy do sdíleného dokumentu Skautský dobrý skutek 2015 | Nápady na místní projekty a neváhejte tam případně i dopisovat podněty a komentáře k nápadům, které napsal někdo jiný.

Dělejme svět lepším společně!

Kristýna Menclová – Tynus
tým Skautského dobrého skutku

Skautský dobrý skutek 2015 | 15. až 24. květen 2015
www.skaut.cz/dobryskutek | dobryskutek@skaut.cz

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 2104x

Práce s článkem

8
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu