....

Chyba na stránce: Komentuj vznikající zadání tématu Získávání nemovitostí - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/zpravodajstvi/1678-komentuj-vznikajici-zadani-tematu-ziskavani-nemovitosti?autologin=1"

Komentuj vznikající zadání tématu Získávání nemovitostí

Komentuj vznikající zadání tématu Získávání nemovitostí

Proč se střediska více nezajímají o nákup vlastních tábořišť? Kolik do nich máme investovat? Jak pomoci střediskům při starání se o klubovny? Nemáme příliš víkendových základen?

Prvních pět prioritních témat Strategie 2022 má již svá zadání a rozbíhá se příprava konkrétních projektů. Pětice dalších prioritních témat, vybraných Náčelnictvem pro rok 2015, právě startuje. Jedno z nich je téma Získávání nemovitostí. 

 

Strategický dokument téma Získávání nemovitostí definuje takto:

Záměr: Pro stabilitu naší činnosti získávejme do vlastnictví nezbytné nemovitosti, ve kterých se odehrává náš program, a vytvářejme pro to podporu.

Cílový stav: Junák rozšiřuje vlastnictví nemovitostí na všech úrovních organizační struktury. Usilujeme kontinuálně o to, abychom z hlediska prostor, ve kterých se odehrává naše činnost, byli maximálně nezávislí.

 

Garantem tohoto tématu je Ivo Brzobohatý - Ještěr, ivobrzo@seznam.cz

Aby bylo možné připravit dobré zadání prioritního témat, je potřeba nejprve kvalitně popsat aktuální stav oblasti, cílový stav, a zamyslet se nad náměty na projekty, kterými se toto téma může následně naplnit.

Tato příprava proběhne ve dvou fázích:

  • sdílený diskuzní dokument
  • osobní schůzka k vytvoření zadání

Diskuze nad zadáním tématu probíhá v tomto dokumentu – zapoj se do ní!

Své podněty můžeš psát do 25. března. Budeme rádi za všechny návrhy a připomínky.

Následovat bude schůzka k tvorbě zadání, kde se na základě podnětů z diskuzního dokumentu sestaví podoba podrobného zadání tématu, to následně schválí VRJ a Náčelnictvo.

Schůzka proběhne v sobotu 28. března od 19:30 do 21:45 v rámci Help desku v Brně na ZŠ a MŠ Kotlářská 4.

Samotné schůzky bude možno se zúčastnit i pokud nejste účastníkem Help desku. Cesta bude proplacena. Bude možnost se zúčastnit i po Skypu.

Pokud vás téma Získávání nemovitostí zajímá, zapojte se do diskuze nebo napište Ještěrovi či Setovi.

Děkujeme za vaše podněty, protože každý názor je pro nás důležitý!

Odkaz na vznikající zadání.

Ještěr - Ivo Brzobohatý, garant tématu Získávání nemovitostí, ivobrzo@seznam.cz

Set - Martin Křivánek, vedoucí Strategického odboru, martin.krivanek@junak.cz

 

Zde jsou další z rozpracovaných prioritních témat, můžeš se podívat, jak probíhaly a dopadly jiné diskuze: Dostupnost vzdělávání, Vzdělanost hospodářských a organizačních činovníků, Motivace činovníků, Podpora činnosti výchovných zpravodajů, Interní komunikace.

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 2281x

Práce s článkem

4
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu