....

Chyba na stránce: Proběhlo 80. zasedání Náčelnictva. Jak dopadla diskuze k přímému členství v ZvOJ? Které kapitoly rozpočtu se NJ rozhodlo navýšit? - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/zpravodajstvi/1716-probehlo-80-zasedani-nacelnictva-jak-rozhodlo-o-primem-clenstvi-v-zvoj-ktere-kapitoly-rozpoctu-se-rozhodlo-navysit?autologin=1"

Proběhlo 80. zasedání Náčelnictva. Jak dopadla diskuze k přímému členství v ZvOJ? Které kapitoly rozpočtu se NJ rozhodlo navýšit?

Proběhlo 80. zasedání Náčelnictva. Jak dopadla diskuze k přímému členství v ZvOJ? Které kapitoly rozpočtu se NJ rozhodlo navýšit?

Náčelnictvo proběhlo ve dnech 13. - 15. 3. 2015  na základně Kaprálův mlýn v Ochozi u Brna a velká část jednání se dotýkala Strategie 2022 - ať už se jednalo o návrh dlouhodobého plánu, jejího naplňování či diskuzi a formulaci těžkých otázek strategie.

Páteční jednání bylo zahájeno prezentací záměru rekonstrukce Ivančeny (vítězný architektonický návrh prezentovali přímo jeho autoři, více je možné najít na http://www.ivancena.cz). Dále se pak zabývalo výstupy hodnocení kvality Náčelnictva a diskutovalo o opatřeních, kterými by slabé oblasti práce NJ bylo možné zlepšit.

Prvním bodem sobotního jednání byla Zpráva Výkonné rady, na kterou navázal materiál, kdy na základě žádosti starosty Náčelnictvo (formou tajného hlasování) projevilo souhlas se jmenováním Petra Vaňka - Permoníka zpravodajem Junáka pro komunikaci a projekty služby společnosti .

Náročným bodem dopoledního programu bylo projednávání Dlouhodobého plánu strategie – tedy návrhu Výkonné rady, jak jednotlivá témata Strategie 2022 rozložit do časové osy a jakou prioritu jim přiřadit (s ohledem na to, jak spolu témata souvisejí, navazují na sebe atp.). Připomínkami, které při diskuzi padly, se bude VRJ zabývat a finální verzi plánu by mělo Náčelnictvo projednat na svém zářijovém zasedání.

Dalším projednávaným materiálem byla Změna rozpočtu Junáka, kdy Náčelnictvo rozhodovalo o rozdělení finančních prostředků, které se Junáku podařilo získat navíc ze státního rozpočtu. Navýšení se projeví zejména v kapitolách Opravy kluboven a základen, Dotace krajům a Provozní náklady Junáka, dále pak Vzdělávání činovníků či Celostátní akce Junáka.

Velmi intenzivní a výbušná diskuze proběhla k materiálu Členství v ZvOJ, kdy zaznívaly výrazné argumenty pro i proti otevření možnosti přímého členství ve Zvláštních organizačních jednotkách Junáka. Náčelnictvo nakonec velmi těsnou většinou rozhodlo přijmout tezi, že připravovaná novela Řádu o zakládání a rušení ZvOJ umožní přímé členství s tím, že Výkonná rada na příští zasedání předloží materiál s možnými variantami, jak je možné rozhodnutí realizovat.

Velkou část sobotního programu a téměř celé nedělní dopoledne věnovalo Náčelnictvo diskuzi o těžkých otázkách Strategie 2022. Výsledkem postupné práce ve skupinách a následně v plénu je finální znění těžkých otázek – bude počátkem dubna publikováno na Křižovatce a prostřednictvím dalších informačních kanálů tak, aby se mohlo rozběhnout hledání odpovědí a diskuze s ním spojená.

Náčelnictvo dále schválilo návrhy na udělení Medailí sv. Jiří předložené OJ Junáka – 24. dubna tak převezmou ocenění za výchovnou a vzdělávací práci v Junáku na tři desítky bratrů a sester.

Posledním bodem zasedání byl návrh sněmu Zlínského kraje na změnu ŘVČČJ, která by umožnila profesní kvalifikaci členů zkušebních komisí Čekatelských zkoušek pro oblasti hospodaření a organizace. Náčelnictvo na základě krátké diskuze s návrhem projevilo souhlas s tím, že bude zapracován v rámci širší novelizace ŘVČČJ během stávajícího funkčního období Náčelnictva.

Pokud by vás zajímalo k nějakému tématu více, neváhejte nás oslovit prostřednictvím e-mailu nacelnictvo@skaut.cz nebo se obraťte na zástupce svého kraje v Náčelnictvu.

Lenka Šablová,
asistentka ústředních orgánů

 

 

 

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 890x

Práce s článkem

3
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

5 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu