....

Chyba na stránce: Zemřel Prof. RNDr. Petr Vopěnka, DrSc. – významný český matematik a skaut - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/zpravodajstvi/1756-zemrel-prof-rndr-petr-vopenka-drsc-vyznamny-cesky-matematik-a-skaut?autologin=1"

Zemřel Prof. RNDr. Petr Vopěnka, DrSc. – významný český matematik a skaut

Zemřel Prof. RNDr. Petr Vopěnka, DrSc. – významný český matematik a skaut

Petr Vopěnka se narodil se v roce 1935 v Praze. Oba jeho rodiče byli středoškolskými učiteli matematiky. Po 2. sv. válce se rodina přestěhovala do Ledče nad Sázavou, kde v roce 1946 vstoupil do skautského oddílu. Ke skautingu se pak hlásil a jeho hodnoty vyznával po celý svůj život, přestože se mu - vzhledem ke své pedagogické a vědecké práci - aktivně nevěnoval.

Vystudoval gymnázium a Matematicko-fyzikální fakultu UK, kde po té získal zaměstnání a v letech 1966 až 1969 byl jejím proděkanem a vedoucím katedry matematické logiky. V roce 1968 schválila vědecká rada UK jeho jmenování profesorem, ale kvůli politické situaci k němu došlo až v roce 1990.

V osmdesátých letech se začal zabývat filosofickými a historickými otázkami matematiky, ve kterých nejde o běžné pojetí historie, ale spíše o ukazování vůdčích myšlenek určitého období a promýšlení jejich odkazu do doby současné – zaměřoval se zejména na geometrii a počátky teorie množin, zvláště na odkaz B. Bolzana.

V roce 1990 byl jmenován prorektorem Univerzity Karlovy a v letech 1990–1992 působil jako ministr školství. V letech 1992–2000 byl vedoucím katedry matematické logiky na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy. V roce 2000 se stal emeritním profesorem Univerzity Karlovy.

Od roku 2003 působil na Katedře filozofie Fakulty filozofické a ve Výzkumném centru Nové technologie Západočeské univerzity v Plzni, kde se věnoval překladům historicky významných matematických textů do češtiny a filosofickému pozadí alternativní teorie množin.

V letech 1990 - 1992 byl ministrem školství, v roce 1998 obdržel od prezidenta Václava Havla státní vyznamenání „Medaili za zásluhy II. stupně“, v roce 2004 cenu Dagmar a Václava Havlových, VIZE 97.

V roce 2006 byl natočen jeho filmový portrét Úmysl obohatit holý mechanistický svět a v roce 2010 natočila Česká televize pořad Vzkaz Petra Vopěnky.

Lenka Šablová, Kancelář ústředí Junáka

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 1163x

Práce s článkem

2
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu